Pozytywna odpowiedź Ministra Zdrowia na wniosek Sekretariatu Łączności ws. osób w kwarantannie

Informujemy, że nasz wniosek skierowany do Ministra Zdrowia w dniu 6 kwietnia br. za pośrednictwem Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność”, ws.  rozszerzenie podmiotów uprawnionych do udostępniania danych dotyczących osób objętych kwarantanną o operatorów telekomunikacyjnych został zaakceptowany. 

Dane osobowe ww. osób mogą obecnie być udostępniane również przedsiębiorstwom telekomunikacyjnym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, §  2, ust. 8, pkt 2, lit. b - dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych Policja lub wojewoda udostępniają na wniosek  przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne, wykonującego działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, świadczeniu usług towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, którego przedstawiciele realizują czynności związane z funkcjonowaniem tej sieci w miejscu zamieszkania lub pobytu tych osób.

Sekretariat Łączności pisze do Ministra Zdrowia ws. osób w kwarantannie - 6 kwietnia br.

Odpowiedź Ministra Zdrowia - 22 kwietnia br.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami