wielkanoc2020

Związki w walce z pandemią

13 marca 2020 r. Międzynarodowa Federacja Związków Zawodowych MKZZ oraz Rada Globalnych Związków Zawodowych (Council of Global Unions, CGU) przyjęły stanowisko dotyczące bieżącej sytuacji i zagrożenia związanego z rozpowszechnianiem się koronawirusa. 

W stanowisku zwraca się uwagę na:

- konieczność zapewnienia zasiłku chorobowego wszystkim osobom wykonującym pracę także osobom samozatrudnionym oraz zatrudnionym poprzez platformy internetowe;

- konieczność wprowadzania pilnych stymulacji finansowych pozwalających  na zachowanie  miejsc pracy;

- konieczność współpracy rządów z organizacjami międzynarodowymi  i potrzebę zwiększenie pomocy dla państw znajdujących się w sytuacji uniemożliwiającej efektywną walkę z zagrożeniem.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami