wielkanoc2020

Telekomunikacyjni partnerzy społeczni UNI Europa i ETNO o podnoszeniu umiejętności cyfrowej

W dniu 18 lutego 2020 r. w Brukseli partnerzy społeczni z branży telekomunikacyjnej UNI Europa i ETNO rozpoczęli nowy projekt dotyczący podnoszenia umiejętności i różnorodności cyfrowej.

Celem nowego projektu pod nazwą DUFA (Digital Upselling For All) jest znalezienie ścieżek do podnoszenia kwalifikacji skierowanych w szczególności do kobiet i starszych pracowników sektora ICT ze szczególnym uwzględnieniem  kluczowych zagadnień tego sektora – różnorodności, równowagi płci i niedoboru umiejętności. 

W ciągu najbliższych dwóch lat partnerzy społeczni z branży telekomunikacyjnej będą zbierać inicjatywy dotyczące najlepszych praktyk i zorganizują kilka spotkań w celu określenia, w jaki sposób można poprawić dostęp do podnoszenia kwalifikacji dla dwóch grup docelowych i nie tylko, oraz w jaki sposób sektor ICT może być bardziej zintegrowany.

Planowane jest również spotkanie Grupy roboczej w Polsce. Projekt jest finansowanych przez Unię Europejską. Czynny udział w spotkaniu wziął również Przedstawiciel KSPT NSZZ „Solidarność”. O kolejnych spotkaniach oraz działaniach będziemy informowali na bieżąco.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami