wielkanoc2020

Międzynarodowe seminarium w Kołobrzegu na temat zdrowych miejsc pracy

Wyzwania demograficzne sprawiają, że jednym z najpoważniejszych tematów, na który zwraca uwagę Komisja Europejska i którym zajmują się aktywnie partnerzy społeczni jest kwestia zachowania zdrowia i aktywności pracowników a poprzez to poprawy ich możliwości do pozostania na rynku pracy aż do ustawowego wieku emerytalnego. To, jak się czuje pracownik zależy w dużej mierze od bezpiecznych i dostosowanych do potrzeb warunków pracy.

Na to czy miejsce pracy jest zdrowe, czy nie, mają wpływ różnorodne czynniki związane z wykorzystywanymi w pracy maszynami, narzędziami czy materiałami, a także sama organizacja pracy.

Te zagadnienia były omawiane na  seminarium „Zdrowe miejsca pracy – rozpoznawanie i postępowanie ze związanymi z pracą zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (MSD)” , które odbyło się w dniach 21-23.02.2020 roku w hotelu Bałtyk w Kołobrzegu. To współfinansowane przez Komisję Europejską seminarium było elementem szerszej współpracy między Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” a Europejskim Centrum do Spraw Pracowniczych (EZA).

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami