Odszkodowanie bez podatku

OPLNa wniosek Orange Polska S.A. zostały wydane interpretacje podatkowe przez Ministra Finansów w odniesieniu do zasad opodatkowania odpraw oraz pozostałych świadczeń wypłacanych przez OPL w ramach zwolnień grupowych.

Zgodnie z tą interpretacją wypłaty pracownikom dodatkowych odszkodowań wynikających z umowy społecznej:

  • zależnych od zakładowego stażu pracy pracownika,
  • zależnych od okresu pozostałego do nabycia uprawnień emerytalnych.

Minister Finansów uznał, iż świadczenia te są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, a OPL jako płatnik nie jest obowiązany potrącać zaliczki na podatek.

W związku z powyższym byli pracownicy, którym od 1.01.2014 zostały wypłacone ww. odszkodowania, otrzymają korektę PIT za 2014 rok (planowana wysyłka PIT pod koniec lutego 2015).
 
Ponadto Ministerstwo Finansów uznało, że odprawa pieniężna przysługująca na podstawie:

  • § 55 PUZP dla OPL,
  • § 44 Zasad Układowych dla OCS,

nadal podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami