Spotkanie grupy ds. standaryzacji przy EKZZ

W dniach 20-21 stycznia 2015 r. odbyło się w Brukseli spotkanie międzynarodowej grupy ds. standaryzacji przy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ), podczas którego omawiano sprawozdania dotyczące funkcjonowania komisji standaryzacyjnych w wybranych krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz zaangażowania związków zawodowych w ich prace.

W spotkaniu - w charakterze obserwatorów – uczestniczyli przedstawiciele niektórych związków zawodowych zrzeszonych w EKZZ, w tym NSZZ „Solidarność”. >>>

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami