UE musi działać już teraz w celu poprawy bhp. Rezolucja ETUI

W styczniu obradował Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia przyjęto Rezolucję Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych ( ETUI), z której wynika, że UE musi na bieżąco podejmować działania w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w krajach UE. >>>

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami