Wybory do Rady Nadzorczej PTE

W dniach 16-17 marca br. odbędą się wybory do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska S.A. Wybierać będziemy 5 członków Rady Nadzorczej wybieranych spośród uprawnionych Członków Pracowniczego Funduszu Emerytalnego. Poparcie NSZZ "Solidarność" do kandydowania uzyskali:

kiezik15   stawski15   zajaczkowska15   zielinski15

     Stanisław Kiezik         Waldemar Stawski   Joanna Zajączkowska      Maciej Zieliński                        

NSZZ "Solidarność" inicjowała utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej i skutecznie wprowadziła odpowiednie zapisy do Pakietu Socjalnego, wynegocjowanego w 2000 r. z inwestorem strategicznym France Telecom, które zagwarantowały jego powstanie w roku 2001 w TP S.A.

Obecnie Program Emerytalny funkcjonuje w OPL i OCS. Inicjatywa utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS została zgłoszona w sporze zbiorowym prowadzonym przez OMPT NSZZ "Solidarność" w roku 2010, w związku z programem ILLINOIS. Realizując zapisy porozumienia, kończącego spór zbiorowy, pracowników OCS objęto Pracowniczym Programem Emerytalnym w roku 2011.

Udział NSZZ "Solidarność" w utworzeniu Pracowniczego Programu Emerytalnego w OPL i OCS jest powodem zaangażowania się Związku w wyborach do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego. Związek pragnie poprzez swoich przedstawicieli mieć wpływ na funkcjonowanie PTE.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami