Rada KSPT w obliczu sztucznej inteligencji

11 października 2023 r. spotkała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez KSPT przewodniczący Rady Krajowego Sekretariatu Łączności – Wiesław Królikowski oraz przedstawiciele Exatel S.A. – polskiego operatora telekomunikacyjnego i dostawcy usług cyberbezpieczeństwa.

Wiesław Królikowski przybliżył obecnym swoją osobę, korzenie rodzinne i działalność związkową. Biorąc pod uwagę okres pandemii podkreślił jak ważny jest dialog. Wyraził chęć współpracy z Radą KSPT i wsparcia dla wypracowanych przez Sekcję projektów.

Zapoznano się z sytuacją pracowniczą w T-Mobile, OPL, Emitel, Teleperformance i Exatel, dotyczącą wynagrodzeń, pracy zdalnej, sprzedaży i prowadzenia dialogu z pracodawcami oraz kontaktów z członkami związku.

Łukasz Mickiewicz przedstawił informację z VI Światowego Kongresu UNI Global Union w Filadelfii oraz omówił działania Komitetu Sterującego UNI Europa ICTS, w tym przygotowanie tematów na spotkanie 12 października br., które powinny być przedmiotem rozmów z operatorami telekomunikacyjnymi – m.in. z Orange.

Oczekiwane jest wdrożenie przez nasze Państwo Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r., które dotyczy m.in. jawności i równości płac – w tym w spółkach współpracujących.

Ponadto przedstawiono informację z  Rady ds. Kompetencji ds. Kompetencji Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa i konferencja końcowej w ramach międzysektorowego europejskiego projektu UNI Europa "Eliminacja przemocy i nękania w świecie pracy". Szczególną uwagę zwrócono na wdrażanie sztucznej inteligencji i związanym z tym wpływem na pracowników i zatrudnienie – na szanse i zagrożenia – zwłaszcza w branży teleinformatycznej.

Trwają przygotowania do szkolenia nt. technik negocjacji organizowanego w ramach Krajowego Sekretariatu Łączności (Poczta i Telekomunikacja), którego celem jest utrwalenia i poszerzenie wiedzy zdobytej wcześniej w tym zakresie przez liderów związkowych.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami