Wiesław Królikowski nowym szefem Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność"

We wtorek 13 czerwca br. w Wieliczce odbył się Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność", na którym dokonano wyboru władz na nową kadencję 2023-2028.

Podczas zebrania Delegaci zdecydowali, że funkcję przewodniczącego Sekretariatu pełnił będzie Wiesław Królikowski.

Ukonstytuowała się także Rada Sekretariatu, która na wiceprzewodniczących powołała: Bogumiła Nowickiego, Jerzego Iwaszkiewicza, Marcina Gallo, Łukasza Mickiewicza i Janusza Szabowskiego.

Z kolei Sekretarzem Krajowego Sekretariatu Łączności został Sławomir Steltmann. Na skarbnika wybrano natomiast Magdalenę Lebiedź.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami