Oświadczenie i wytyczne UNI Europa ICTS i ETNO dotyczące pracy zdalnej

Partnerzy społeczni UE w sektorze telekomunikacyjnym, UNI Europa ICTS i ETNO, zakończyli długie negocjacje w sprawie wspólnego oświadczenia i wytycznych dotyczących pracy zdalnej.

Po ośmiu miesiącach intensywnych dyskusji przyjęliśmy oba dokumenty na spotkaniu w ramach dialogu społecznego w sektorze telekomunikacji w dniu 12 czerwca 2023 r.

W załączeniu tłumaczenie na język polski:

Wspólne oświadczenie partnerów społecznych w sprawie pracy zdalnej 

Wytyczne partnerów społecznych UE w dziedzinie telekomunikacji dotyczące pracy zdalnej 

Wersje w języku angielskim:

Joint Statement of the EU Telecom Social Partners on Remote Work 

The EU Telecom Social Partners’ Guidelines on Remote Work 

Komunikat prasowy dotyczący wspólnego oświadczenia i wytycznych można znaleźć tutaj: https://www.uni-europa.org/news/remote-work-telecoms-joint-statement/

Z wyrazami szacunku

Łukasz Mickiewicz

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami