Sprawiedliwość społeczna i prawa pracownicze w centrum debaty na Konferencji Pracy

111. sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy, zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) trwa! To wyjątkowe wydarzenie gromadzi przedstawicieli rządów, pracodawców i pracowników, którzy wspólnie analizują najtrudniejsze kwestie związane z pracą, dążąc do znalezienia rozwiązań w duchu dialogu społecznego. Sesja, która odbywa się od 5 do 16 czerwca bieżącego roku, jest niezwykle istotnym forum, na którym omawiane są kluczowe problemy dotyczące globalnego rynku pracy i warunków zatrudnienia.
 
W ramach trwającej sesji, Ewa Kędzior, przedstawicielka NSZZ "Solidarność" i członkini polskiej delegacji, wygłosiła przemówienie, w którym poruszała istotne zagadnienia dotyczące sprawiedliwości społecznej. Przemówienie to koncentrowało się na czterech wymiarach, które są niezbędne dla osiągnięcia tego celu.
 
Wystąpienie oparło się na czynnikach. Jako pierwsze zostały wyszczególnione uniwersalne prawa człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem wolności zrzeszania się. Wolność ta stanowi podstawę dla demokratycznego uczestnictwa i dialogu społecznego. Jako przykład Ewa Kędzior przytoczyła w tym miejscu historię NSZZ "Solidarność" w Polsce, gdzie korzystanie z prawa do wolności zrzeszania się i prowadzenia negocjacji przez pracowników i pracodawców odegrało kluczową rolę w walce o wolność i demokrację.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami