Delegaci wybrali władze KSPT na kadencję 2023 – 2028

W dniu 12 maja w Gdańsku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze 32 Walne Zebranie Delegatów KSPT NSZZ „Solidarność”.

W wyniku tajnych wyborów przewodniczącym Rady KSPT został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz. Wybrano pozostałych członków Rady Krajowej Sekcji, którą tworzą obecnie organizacje zakładowe działające u pracodawców: Orange Polska i spółach współpracujących, T-Mobile, UPC-Ericsson -Play , Emitel, Polkomtel, Teleperformance.

19 osobowa Rada ukonstytuowała się w składzie:

 1. Jerzy Iwaszkiewicz – przewodniczący Rady
 2. Marcin Hołdakowski (Polkomtel) – zastępca przewodniczącego
 3. Grażyna Krawczyk – (Emitel) – zastępca przewodniczącego
 4. Łukasz Mickiewicz (OPL) – zastępca przewodniczącego
 5. Radosław Pyszczek (T-Mobile) – zastępca przewodniczącego)
 6. Mirosław Rajman (UPC-Ericsson-Play) – zastępca przewodniczącego
 7. Martin Widera – (Teleperformance) – zastępca przewodniczącego
 8. Stanisław Kiezik (OPL) – sekretarz
 9. Maciej Zieliński (OPL) – skarbnik
 10. Robert Bąk (OPL) – członek Rady
 11. Roman Froch (OPL) – członek Rady
 12. Agnieszka Krupska (OPL) – członek Rady
 13. Maciej Rudnicki (T-Mobile) – członek Rady
 14. Przemysław Rutkowski (UPC-Ericsson-Play) – członek Rady 
 15. Grzegorz Samborski (OPL) – członek Rady
 16. Piotr Słupczyński (T-Mobile) – członek Rady
 17. Lucjan Szandrowski (OPL) - członek Rady
 18. Andrzej Traczyk (OPL) – członek Rady
 19. Krzysztof Waszczuk (T-Mobile) – członek Rady

Wybrano 5 osobową Komisję Rewizyjną w składzie: 

 1. Jerzy Dąbrowski (Emitel) – przewodniczący
 2. Adam Młodak (OPL) – z-ca przewodniczącego
 3. Andżelika Olszewska (T-Mobile) – sekretarz
 4. Krzysztof Hankiewicz (OPL) – członek KR
 5. Czesław Pastusiak (OPL) – członek KR

Delegatami na Kongres Krajowego Sekretariatu Łączności NSZZ „Solidarność” skupiającego członków związku z branży telekomunikacyjnej i Poczty Polskiej zostali: 

 1. Roman Froch (OPL)
 2. Grażyna Krawczyk (Emitel)
 3. Łukasz Mickiewicz (OPL)
 4. Radosław Pyszczek (T-Mobiele)
 5. Mirosław Rajman ((UPC-Ericsson-Play)
 6. Grzegorz Samborski (OPL).

Delegatów KSPT przywitał Krzysztof Dośla przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej wybory nadzorował Tomasz Richert.

Galeria zdjęć

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami