Sekcja

Wybory władz KSPT na nową kadencję

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 596

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Rady Sekcji został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Ponadto w skład ukonstytuowanej Rady KSPT weszli:

Dąbrowski Jerzy Z-ca Przewodniczącego ZOZ w EmiTel
Habera Marcin Z-ca Przewodniczącego MOZ w Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia
Mickiewicz Łukasz  Z-ca Przewodniczącego OMPT
Pyszczek Radosław Z-ca Przewodniczącego OZ w T-Mobile
Stawski Waldemar Z-ca Przewodniczącego OMPT
Kiezik Stanisław Sekretarz OMPT
Zieliński Maciej Skarbnik OMPT
Bąk Robert   OMPT
Dydak Sławomir   OMPT
Froch Roman   OMPT
Golis Wiesław   OMPT
Orłowski Hubert   OMPT
Pastusiak Czesław   OMPT
Rudnicki Maciej   OZ w T-Mobile
Rutkowski Przemysław   MOZ w Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia
Sadowska-Kosiacka Renata   OMPT
Siedlecki Wojciech   OMPT
Zaguła Krzysztof   OMPT

Delegaci w trakcie Zebrania w Bydgoszczy wybrali 5-osobową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

Kościuk Krzysztof Przewodniczący
Młodak Adam Z-ca przewodniczącego
Łopatka Rafał Sekretarz
Różycki Tomasz Członek
Żaczek Waldemar Członek

Wybrano również 9-ciu delegatów na wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu ŁącznościNSZZ „Solidarność”, którymi zostali:

 • Bąk Robert
 • Iwaszkiewicz Jerzy
 • Kiezik Stanisław
 • Mickiewicz Łukasz
 • Orłowski Hubert
 • Paprocka Małgorzata
 • Pastusiak Czesław
 • Różycki Tomasz
 • Zieliński Maciej

Zebranie wyborcze delegatów Krajowego Sekretariatu Łączności odbędzie się w dn. 25-26 czerwca br. w Toruniu.

W nowej kadencji do Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, poza OMPT (działającej w  Orange Polska S.A. i spółkach współpracujących) i ZOZ w EmiTel, weszły dwie nowe organizacje:Międzyzakładowa Organizacja Związkowa  w Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia i Organizacja Zakładowa w T-Mobile.

W trakcie WZD delegaci podnosili konieczność negocjacji układów zbiorowych pracy u pracodawców objętych działaniem nowych organizacji zakładowych. Przedstawiono sytuację pracowniczą w  spółkach objętych  działaniem  Sekcji,  funkcjonowanie  funduszy  emerytalnych, współpracę  międzynarodową i kontakty z organami państwa w sprawach dotyczących branży. Zgłoszono inicjatywę zorganizowania wspólnego spotkania, nawiązującego do 100-lecia  odzyskania  przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Wybory z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej nadzorował Zbigniew Koban.

Krajowa Sekcja wsparła potrzebujących

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 541

Okres przedświąteczny sprzyja działaniom niosącym pomoc osobom w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, dla których zorganizowanie Świąt i prezentów dla dzieci bywa bardziej problematyczne, niż dla wielu z nas.

Angażując się w akcję 'Szlachetna Paczka", Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" za pośrednictwem swoich przedstawicieli z Warszawy dostarczyła 10 grudnia 2017r. do sześcioosobowej rodziny żywność, zabawki i słodycze.

paczka 10122017

Dodatkowo rodzina otrzymała sprzęt AGD w postaci nowej lodówki i pralki. Dużym przedsięwzięciem jest również wymiana okien w budynku rodziny co zaplanowano na styczeń 2018r.

Najbardziej na prezenty oczekiwały dzieci. Naprawdę trudno było się oprzeć wzruszeniu na widok reakcji dzieci. Szczególnie dziękujemy pracownikom Operacji i Obsługi Klientów Kluczowych i Korporacyjnych, którzy za zebrane środki zakupili dzieciom wymarzone zabawki.

My natomiast zostaliśmy obdarowani ogromnym podziękowaniem i wspomnieniem niezwykłego przeżycia, bo to rzadkie i cenne móc zajrzeć na chwilę w czyjeś życie i nieco je rozjaśnić.

Konferencja UNI w Nyon

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 484

W dniu 3 października przedstawiciel Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji  NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu związków zawodowych działających w Grupie Orange zrzeszonych w UNI Global.

W konferencji, która odbyła się w szwajcarskim Nyon, udział brali związkowcy z Belgi, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Polski.  Jej celem było przekazanie informacji i omówienie problemów związanych z podmiotami Orange umiejscowionymi w poszczególnych krajach. Przedstawiliśmy prezentację z  funkcjonowania  NSZZ „Solidarność”  w  OPL. Omówiliśmy sytuację firmy, osiągnięcia prawne, płacowe i socjalne dla pracowników oraz aktualne problemy związane z redukcją zatrudnienia.

NSZZ „Solidarność” zaproponowała wspólne działania związków zawodowych działających w Grupie Orange dotyczące obrony wspólnych celów przed właścicielem. W tej sprawie zostanie zorganizowana telekonferencja w dniu 11.12.2017r.

25 lat SKPT - Pielgrzymka do Lourdes

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 543

Minęło 25 lat od powstania Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, która na przestrzeni lat reprezentowała członków Związku i pracowników Telekomunikacji Polskiej wobec Zarządu Spółki, organów Państwa oraz na forum międzynarodowym.

SKPT pod przewodnictwem
ś.p. Elżbiety Pacuły, w okresie przemian własnościowych w Telekomunikacji Polskiej, doprowadziła m.in. do znacznego wzrostu wynagrodzeń w latach 1993 -2000, zawarcia w 1998 r Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i podpisania Pakietu Socjalnego w 2000 r. oraz utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej w 2001 r. i Orange Customer Service w 2011 r.  W kolejnych trudnych latach związanych z reorganizacja i restrukturyzacją przedsiębiorstwa, doprowadziła  do utworzenia w 2004 r. Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji. Efektem dialogu prowadzonego z pracodawcą są m.in. zawarte umowy społeczne oraz układy zbiorowe pracy w spółkach Grupy Orange Polska.

Realizując uchwałę Walnego Zebrania Delegatów została zorganizowana w dniach 17-25 czerwca 2017 r., w 25 rocznicę powstania SKPT
pielgrzymka do Lourdes. Wzięli w niej udział członkowie Związku reprezentujący 18 organizacji oddziałowych OMPT z Grupy OPL, Partnerów Technicznych i współpracujących Agencji Pracy  oraz Organizację Zakładowej EmiTel. 

Lourdes 2 2017

Pielgrzymi z udziałem kapelana księdza Władysława Palmowskiego  – sprawującego opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelana internowanych i podziemnej „Solidarność” - w drodze do Lourdes modlili się m.in. w sanktuarium w La Salette.

W dniu 20 czerwca podczas pobytu w Lourdes wzięli udział w tradycyjnej procesji. W trakcie dwudniowego pobytu pielgrzymi uczestniczyli we Mszach Świętych, Drodze Krzyżowej j i Różańcowej Procesji Światła. Msze Święte odprawiane były każdego dnia pielgrzymki, w intencji członków NSZZ „Solidarność” i pracowników telekomunikacji, a wymowne słowa kierowane przez kapelana ks. Palmowskiego do jej uczestników pozostaną na długo w pamięci.

Byśmy nie zapomnieli: o Eli...

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 595

Kiedy rok temu, na łamach Tygodnika Solidarność, żegnałem zmarłą w marcu 2016 r. śp. Elżbietę Pacułę, Przewodniczącą Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji (SKPT) NSZZ Solidarność, napisałem między innymi tak :
„Elżbieta Pacuła zasłużyła sobie na naszą modlitwę i pamięć. Od dziś modlitwa i pamięć o Niej staje się elementem kultury Solidarności, której i Ona nas uczyła”.

Takie słowa zobowiązują. Słowa sprzed roku potrzebują swojego dalszego ciągu, opowieści o tym, co stało się w -tak zwanym - międzyczasie. I tak proszę traktować niniejszy tekst. Chciałbym  zdać sprawę z tego, co ważne dla uczczenia pamięci o śp. Elżbiecie Pacule stało się w ciągu minionego roku.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami