Sekcja

Konferencja UNI w Nyon

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 393

W dniu 3 października przedstawiciel Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji  NSZZ „Solidarność” uczestniczyli w spotkaniu związków zawodowych działających w Grupie Orange zrzeszonych w UNI Global.

W konferencji, która odbyła się w szwajcarskim Nyon, udział brali związkowcy z Belgi, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Polski.  Jej celem było przekazanie informacji i omówienie problemów związanych z podmiotami Orange umiejscowionymi w poszczególnych krajach. Przedstawiliśmy prezentację z  funkcjonowania  NSZZ „Solidarność”  w  OPL. Omówiliśmy sytuację firmy, osiągnięcia prawne, płacowe i socjalne dla pracowników oraz aktualne problemy związane z redukcją zatrudnienia.

NSZZ „Solidarność” zaproponowała wspólne działania związków zawodowych działających w Grupie Orange dotyczące obrony wspólnych celów przed właścicielem. W tej sprawie zostanie zorganizowana telekonferencja w dniu 11.12.2017r.

25 lat SKPT - Pielgrzymka do Lourdes

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 439

Minęło 25 lat od powstania Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”, która na przestrzeni lat reprezentowała członków Związku i pracowników Telekomunikacji Polskiej wobec Zarządu Spółki, organów Państwa oraz na forum międzynarodowym.

SKPT pod przewodnictwem
ś.p. Elżbiety Pacuły, w okresie przemian własnościowych w Telekomunikacji Polskiej, doprowadziła m.in. do znacznego wzrostu wynagrodzeń w latach 1993 -2000, zawarcia w 1998 r Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy i podpisania Pakietu Socjalnego w 2000 r. oraz utworzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego w Telekomunikacji Polskiej w 2001 r. i Orange Customer Service w 2011 r.  W kolejnych trudnych latach związanych z reorganizacja i restrukturyzacją przedsiębiorstwa, doprowadziła  do utworzenia w 2004 r. Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji. Efektem dialogu prowadzonego z pracodawcą są m.in. zawarte umowy społeczne oraz układy zbiorowe pracy w spółkach Grupy Orange Polska.

Realizując uchwałę Walnego Zebrania Delegatów została zorganizowana w dniach 17-25 czerwca 2017 r., w 25 rocznicę powstania SKPT
pielgrzymka do Lourdes. Wzięli w niej udział członkowie Związku reprezentujący 18 organizacji oddziałowych OMPT z Grupy OPL, Partnerów Technicznych i współpracujących Agencji Pracy  oraz Organizację Zakładowej EmiTel. 

Lourdes 2 2017

Pielgrzymi z udziałem kapelana księdza Władysława Palmowskiego  – sprawującego opiekę duszpasterską w Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”, wcześniej kapelana internowanych i podziemnej „Solidarność” - w drodze do Lourdes modlili się m.in. w sanktuarium w La Salette.

W dniu 20 czerwca podczas pobytu w Lourdes wzięli udział w tradycyjnej procesji. W trakcie dwudniowego pobytu pielgrzymi uczestniczyli we Mszach Świętych, Drodze Krzyżowej j i Różańcowej Procesji Światła. Msze Święte odprawiane były każdego dnia pielgrzymki, w intencji członków NSZZ „Solidarność” i pracowników telekomunikacji, a wymowne słowa kierowane przez kapelana ks. Palmowskiego do jej uczestników pozostaną na długo w pamięci.

Byśmy nie zapomnieli: o Eli...

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 484

Kiedy rok temu, na łamach Tygodnika Solidarność, żegnałem zmarłą w marcu 2016 r. śp. Elżbietę Pacułę, Przewodniczącą Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji (SKPT) NSZZ Solidarność, napisałem między innymi tak :
„Elżbieta Pacuła zasłużyła sobie na naszą modlitwę i pamięć. Od dziś modlitwa i pamięć o Niej staje się elementem kultury Solidarności, której i Ona nas uczyła”.

Takie słowa zobowiązują. Słowa sprzed roku potrzebują swojego dalszego ciągu, opowieści o tym, co stało się w -tak zwanym - międzyczasie. I tak proszę traktować niniejszy tekst. Chciałbym  zdać sprawę z tego, co ważne dla uczczenia pamięci o śp. Elżbiecie Pacule stało się w ciągu minionego roku.

Obradowała Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 607

30 stycznia w Warszawie spotkała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Przyjęto informacje skarbnika nt. wykonania budżetu w roku 2016 oraz uchwałę dot. prowadzenia konta bankowego.

Jerzy Iwaszkiewicz poinformował o przyznaniu śp. Elżbiecie Pacule, wieloletniej Przewodniczącej SKPT i OMPT NSZZ "Solidarność", Krzyża Wolności i Solidarności.
Krzyż Wolności i Solidarności jest najwyższym odznaczeniem dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

 • byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, lub
 • prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość wręczenia pośmiertnie Krzyża Wolności i Solidarności, z udziałem najbliższej rodziny zmarłej 7 marca 2016 r. Elżbiety Pacuły oraz przedstawicieli Związku i zaproszonych gości odbędzie się 3 marca 2017 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Konferencja UNI w Berlinie

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 568

W dniach 17-19 stycznia 2017r odbyła się w Berlinie konferencja zorganizowana przez UNI Global poświęcona problematyce w sektorze IT. W konferencji uczestniczyło ponad 150 liderów związkowych z całego świata.

Uczestnicy zgodzili się, że jest potrzeba, aby pracować razem i należy wypracować lepsze sposoby do zorganizowania w tym dużym i szybko rozwijającym się sektorze. W obradach uczestniczyła zastępca sekretarza generalnego UNI Global Christa Hoffman i w swoim wystąpieniu podkreśliła, że "przyszłość świata pracy jest priorytetem dla UNI i nasza siła, jako ruch związkowy jest w świecie pracy.

Tak, więc naturalne, że staramy się zadawać pytanie, "co się dzieje w nowym świecie pracy". Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedzi "Jak możemy zorganizować się w nowym świecie pracy"? Podczas trzydniowej konferencji naukowcy przedstawiali wyniki badań w sektorze IT w dalszej części związkowcy prezentowali własne doświadczenia w organizacji związku w tym sektorze.

W trakcie trwania konferencji w Berlinie uczestnicy z całego świata zgodzili się, aby wesprzeć kolegów ze związku zawodowego Unite, którzy są w sporze z Fujitsu Services Ltd w Wielkiej Brytanii dotyczący płac, emerytury i bezpieczeństwa pracy i w ten sposób okazać solidarność z pracownikami Fujitsu w Manchesterze. Należy zwrócić uwagę jak ważna jest międzynarodowa solidarność i współpraca między związkami zawodowymi, która jest ważnym czynnikiem w poprawie wynagrodzeń oraz ochrony ich bezpieczeństwa pracy. Nasz związek reprezentował wiceprzewodniczący KSPT NSZZ "Solidarność" Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami