Sekcja

Obradowała Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 724

30 stycznia w Warszawie spotkała się Rada Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". Przyjęto informacje skarbnika nt. wykonania budżetu w roku 2016 oraz uchwałę dot. prowadzenia konta bankowego.

Jerzy Iwaszkiewicz poinformował o przyznaniu śp. Elżbiecie Pacule, wieloletniej Przewodniczącej SKPT i OMPT NSZZ "Solidarność", Krzyża Wolności i Solidarności.
Krzyż Wolności i Solidarności jest najwyższym odznaczeniem dla działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej, którzy w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 4 czerwca 1989 r., z wyłączeniem okresu od 31 sierpnia 1980 r. do 12 grudnia 1981 r., na terytorium Polski co najmniej przez 12 miesięcy:

 • byli aktywnymi członkami nielegalnych organizacji, które stawiały sobie za cel odzyskanie przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL, lub
 • prowadzili zagrożoną odpowiedzialnością karną lub represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania praw człowieka w PRL.

Krzyż Wolności i Solidarności przyznawany jest  Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość wręczenia pośmiertnie Krzyża Wolności i Solidarności, z udziałem najbliższej rodziny zmarłej 7 marca 2016 r. Elżbiety Pacuły oraz przedstawicieli Związku i zaproszonych gości odbędzie się 3 marca 2017 r. w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

Konferencja UNI w Berlinie

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 680

W dniach 17-19 stycznia 2017r odbyła się w Berlinie konferencja zorganizowana przez UNI Global poświęcona problematyce w sektorze IT. W konferencji uczestniczyło ponad 150 liderów związkowych z całego świata.

Uczestnicy zgodzili się, że jest potrzeba, aby pracować razem i należy wypracować lepsze sposoby do zorganizowania w tym dużym i szybko rozwijającym się sektorze. W obradach uczestniczyła zastępca sekretarza generalnego UNI Global Christa Hoffman i w swoim wystąpieniu podkreśliła, że "przyszłość świata pracy jest priorytetem dla UNI i nasza siła, jako ruch związkowy jest w świecie pracy.

Tak, więc naturalne, że staramy się zadawać pytanie, "co się dzieje w nowym świecie pracy". Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedzi "Jak możemy zorganizować się w nowym świecie pracy"? Podczas trzydniowej konferencji naukowcy przedstawiali wyniki badań w sektorze IT w dalszej części związkowcy prezentowali własne doświadczenia w organizacji związku w tym sektorze.

W trakcie trwania konferencji w Berlinie uczestnicy z całego świata zgodzili się, aby wesprzeć kolegów ze związku zawodowego Unite, którzy są w sporze z Fujitsu Services Ltd w Wielkiej Brytanii dotyczący płac, emerytury i bezpieczeństwa pracy i w ten sposób okazać solidarność z pracownikami Fujitsu w Manchesterze. Należy zwrócić uwagę jak ważna jest międzynarodowa solidarność i współpraca między związkami zawodowymi, która jest ważnym czynnikiem w poprawie wynagrodzeń oraz ochrony ich bezpieczeństwa pracy. Nasz związek reprezentował wiceprzewodniczący KSPT NSZZ "Solidarność" Łukasz Mickiewicz.

Spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 779

18 listopada w godzinach popołudniowych Przewodniczący KSPT NSZZ „Solidarność” Jerzy Iwaszkiewicz wraz z Zastępcą Przewodniczącego KSPT NSZZ „Solidarność” Łukaszem Mickiewiczem spotkali się z Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Stanisławem Tyszką. Tematem rozmów były problemy branży telekomunikacyjnej w Polsce w odniesieniu do sektora w Europie. Poruszano aspekty prawa pracy, w tym również formę zatrudnienia w outsourcingu jak i wchodzące wolno na nasz rynek inne formy wykonywania pracy, w tym pracę mobilną.

WZD KSPT

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 862

4 listopada odbyło się XXVIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania z prezesem Orange Polska Panem Jackiem Kowalskim, związkowcy wyrażali swoją troskę o dalszy los firmy i zatrudnionych pracowników. Wyrażali wątpliwości co do sposobu typowania pracowników do zwolnień oraz wskazywali na niejasności gdy pracownikom oferowane są odległe miejsca pracy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o ponad 30%. Przypadki budzące wątpliwości wg zapewnień prezesa zostaną wnikliwie sprawdzone.

W dalszej części WZD przyjęto nowy Regulamin SKPT dostosowując jego zapisy oraz działalność Sekcji Krajowej do nowych zaleceń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Włączono się również w akcję "Szlachetna paczka" dla potrzebujących rodzin. Pośród delegatów i gości zebrano pieniądze, które wraz ze środkami SKPT na ten cel, zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych artykułów dla wybranej rodziny. Po zakończeniu obrad odbyły się zawody sportowe, których zwycięzcy zostali nagrodzenie w formie dyplomów, pucharów, medali i symbolicznych upominków. Całości dopełniła uroczysta kolacja.

Spotkanie prezydium Rady KSPT

 • Super User
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 681

20 lipca obradowało w Warszawie Prezydium Rady KSPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono i ustalono prowadzenie dalszych działań w następujących sprawach:

 • ulgowe przejazdy kolejowe – przedłużający się termin wydania pracownikom legitymacji uprawniających do przejazdów,
 • planowane zmiany w ustawach emerytalnych,
 • pomoc prawna Solkarta,
 • szkolenia,
 • organizacja WZD SKPT na jesieni br.
 • sprawy finansowe,
 • podsumowanie Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Po spotkaniu członkowie Prezydium złożyli kwiaty po Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie w hołdzie ofiarom zamachu terrorystycznego w Nicei.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami