Informacja z Rady KSPT

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady zapoznali się z wystąpieniem Związku do UOKiK ws. nierzetelnej informacji kierowanej do klientów przez jednego z operatorów  w zakresie sieci 5G.

Zapoznano się z deklaracjami strony rządowej w zakresie Narodowego Planu Szerokopasmowego.  Powołany został przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zespół na temat cyfryzacji kraju. Środki unijne na ten cel są przewidziane. Prowadzone są badania na temat szkodliwości sieci 5G.

Uzgodniono projekt medalu Zasłużony dla KSPT NSZZ "Solidarność". Jego przyznawaniem zajmie się Kapituła w tym celu powołana.

Zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli KSPT w zakresie RODO i omówiono jego przebieg.

Omówiono aktualny stan przygotowań do obchodów 30-lecie powstania Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sprawy związane z działalnością organizacji wchodzących w skład KSPT NSZZ "Solidarność" z poszczególnych firm (Emitel, T-Mobile, Orange).

Emitel – proces podwyżkowy zakończony i zrealizowany, firma planuje wzrost zatrudnienia.

T-Mobile – sytuacja trudna, trwają zwolnienia z powodu automatyzacji itp. Planowane są zwolnienia grupowe.

Orange – zwolnienia grupowe trwają i na ten rok dobiegają końca, proces podwyżkowy dla ok. 45-50% pracowników.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami