Wybory władz KSPT na nową kadencję

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w Bydgoszczy odbyło się Walne Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Rady Sekcji został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Ponadto w skład ukonstytuowanej Rady KSPT weszli:

Dąbrowski Jerzy Z-ca Przewodniczącego ZOZ w EmiTel
Habera Marcin Z-ca Przewodniczącego MOZ w Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia
Mickiewicz Łukasz  Z-ca Przewodniczącego OMPT
Pyszczek Radosław Z-ca Przewodniczącego OZ w T-Mobile
Stawski Waldemar Z-ca Przewodniczącego OMPT
Kiezik Stanisław Sekretarz OMPT
Zieliński Maciej Skarbnik OMPT
Bąk Robert   OMPT
Dydak Sławomir   OMPT
Froch Roman   OMPT
Golis Wiesław   OMPT
Orłowski Hubert   OMPT
Pastusiak Czesław   OMPT
Rudnicki Maciej   OZ w T-Mobile
Rutkowski Przemysław   MOZ w Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia
Sadowska-Kosiacka Renata   OMPT
Siedlecki Wojciech   OMPT
Zaguła Krzysztof   OMPT

Delegaci w trakcie Zebrania w Bydgoszczy wybrali 5-osobową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

Kościuk Krzysztof Przewodniczący
Młodak Adam Z-ca przewodniczącego
Łopatka Rafał Sekretarz
Różycki Tomasz Członek
Żaczek Waldemar Członek

Wybrano również 9-ciu delegatów na wyborczy Kongres Krajowego Sekretariatu ŁącznościNSZZ „Solidarność”, którymi zostali:

  • Bąk Robert
  • Iwaszkiewicz Jerzy
  • Kiezik Stanisław
  • Mickiewicz Łukasz
  • Orłowski Hubert
  • Paprocka Małgorzata
  • Pastusiak Czesław
  • Różycki Tomasz
  • Zieliński Maciej

Zebranie wyborcze delegatów Krajowego Sekretariatu Łączności odbędzie się w dn. 25-26 czerwca br. w Toruniu.

W nowej kadencji do Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, poza OMPT (działającej w  Orange Polska S.A. i spółkach współpracujących) i ZOZ w EmiTel, weszły dwie nowe organizacje:Międzyzakładowa Organizacja Związkowa  w Ericsson-Sodexo-UPC-Internetia i Organizacja Zakładowa w T-Mobile.

W trakcie WZD delegaci podnosili konieczność negocjacji układów zbiorowych pracy u pracodawców objętych działaniem nowych organizacji zakładowych. Przedstawiono sytuację pracowniczą w  spółkach objętych  działaniem  Sekcji,  funkcjonowanie  funduszy  emerytalnych, współpracę  międzynarodową i kontakty z organami państwa w sprawach dotyczących branży. Zgłoszono inicjatywę zorganizowania wspólnego spotkania, nawiązującego do 100-lecia  odzyskania  przez Rzeczpospolitą Polską niepodległości. Wybory z ramienia Krajowej Komisji Wyborczej nadzorował Zbigniew Koban.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami