Konferencja UNI w Berlinie

W dniach 17-19 stycznia 2017r odbyła się w Berlinie konferencja zorganizowana przez UNI Global poświęcona problematyce w sektorze IT. W konferencji uczestniczyło ponad 150 liderów związkowych z całego świata.

Uczestnicy zgodzili się, że jest potrzeba, aby pracować razem i należy wypracować lepsze sposoby do zorganizowania w tym dużym i szybko rozwijającym się sektorze. W obradach uczestniczyła zastępca sekretarza generalnego UNI Global Christa Hoffman i w swoim wystąpieniu podkreśliła, że "przyszłość świata pracy jest priorytetem dla UNI i nasza siła, jako ruch związkowy jest w świecie pracy.

Tak, więc naturalne, że staramy się zadawać pytanie, "co się dzieje w nowym świecie pracy". Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedzi "Jak możemy zorganizować się w nowym świecie pracy"? Podczas trzydniowej konferencji naukowcy przedstawiali wyniki badań w sektorze IT w dalszej części związkowcy prezentowali własne doświadczenia w organizacji związku w tym sektorze.

W trakcie trwania konferencji w Berlinie uczestnicy z całego świata zgodzili się, aby wesprzeć kolegów ze związku zawodowego Unite, którzy są w sporze z Fujitsu Services Ltd w Wielkiej Brytanii dotyczący płac, emerytury i bezpieczeństwa pracy i w ten sposób okazać solidarność z pracownikami Fujitsu w Manchesterze. Należy zwrócić uwagę jak ważna jest międzynarodowa solidarność i współpraca między związkami zawodowymi, która jest ważnym czynnikiem w poprawie wynagrodzeń oraz ochrony ich bezpieczeństwa pracy. Nasz związek reprezentował wiceprzewodniczący KSPT NSZZ "Solidarność" Łukasz Mickiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami