Spotkanie z wicemarszałkiem Sejmu

18 listopada w godzinach popołudniowych Przewodniczący KSPT NSZZ „Solidarność” Jerzy Iwaszkiewicz wraz z Zastępcą Przewodniczącego KSPT NSZZ „Solidarność” Łukaszem Mickiewiczem spotkali się z Wicemarszałkiem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Stanisławem Tyszką. Tematem rozmów były problemy branży telekomunikacyjnej w Polsce w odniesieniu do sektora w Europie. Poruszano aspekty prawa pracy, w tym również formę zatrudnienia w outsourcingu jak i wchodzące wolno na nasz rynek inne formy wykonywania pracy, w tym pracę mobilną.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami