WZD KSPT

4 listopada odbyło się XXVIII Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność". W trakcie spotkania z prezesem Orange Polska Panem Jackiem Kowalskim, związkowcy wyrażali swoją troskę o dalszy los firmy i zatrudnionych pracowników. Wyrażali wątpliwości co do sposobu typowania pracowników do zwolnień oraz wskazywali na niejasności gdy pracownikom oferowane są odległe miejsca pracy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o ponad 30%. Przypadki budzące wątpliwości wg zapewnień prezesa zostaną wnikliwie sprawdzone.

W dalszej części WZD przyjęto nowy Regulamin SKPT dostosowując jego zapisy oraz działalność Sekcji Krajowej do nowych zaleceń Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność". Włączono się również w akcję "Szlachetna paczka" dla potrzebujących rodzin. Pośród delegatów i gości zebrano pieniądze, które wraz ze środkami SKPT na ten cel, zostaną przeznaczone na zakup potrzebnych artykułów dla wybranej rodziny. Po zakończeniu obrad odbyły się zawody sportowe, których zwycięzcy zostali nagrodzenie w formie dyplomów, pucharów, medali i symbolicznych upominków. Całości dopełniła uroczysta kolacja.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami