Spotkanie prezydium Rady KSPT

20 lipca obradowało w Warszawie Prezydium Rady KSPT NSZZ „Solidarność”. Omówiono i ustalono prowadzenie dalszych działań w następujących sprawach:

  • ulgowe przejazdy kolejowe – przedłużający się termin wydania pracownikom legitymacji uprawniających do przejazdów,
  • planowane zmiany w ustawach emerytalnych,
  • pomoc prawna Solkarta,
  • szkolenia,
  • organizacja WZD SKPT na jesieni br.
  • sprawy finansowe,
  • podsumowanie Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Po spotkaniu członkowie Prezydium złożyli kwiaty po Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie w hołdzie ofiarom zamachu terrorystycznego w Nicei.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami