Likwidacja PPE w Orange Customer Service (OCS)

23 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku z pracodawcą w sprawie likwidacji Pracowniczego Programu Emerytalnego w OCS w związku z likwidacją spółki (od października br. nastąpi połączenie struktur OPL i OCS). Na spotkaniu Pracodawca przedstawił Porozumienie w sprawie likwidacji PPE w OCS oraz Zmiany do Umowy Zakładowej w OPL. Skutkować one będą dla pracowników poprzez konieczność określonych działań:

  • Dla osób które przejdą z końcem września z OCS do OPL składka na PPE wzrośnie z 6 do 7%
  • Aby po przejściu do OPL nadal być uczestnikiem PPE i otrzymywać składkę, każdy z pracujących uczestników programu od 1 października będzie musiał wypełnić odpowiedni wniosek w aplikacji „o mnie” i dosłać go po podpisaniu w formie papierowej na wskazany adres do pracodawcy. Aby nie utracić ciągłości składki wszystko trzeba będzie wykonać w terminie od 01 do 15 października br.
  • Od momentu podjęcia decyzji przez KNF o likwidacji PPE w OCS, (likwidacja może nastąpić najwcześniej z dniem 1 października br.) każdy z uczestników (również niepracujący już w OCS członkowie PFE) programu w ciągu 30 dni będzie musiał podjąć decyzję co zrobić z posiadanymi środkami (rozwiązania transferowe reguluje ustawa), pracodawca dla pracowników przechodzących w trybie art. 23(1) do OPL będzie rekomendował przeniesienie środków do programu emerytalnego w OPL.
  • Środki osób, które nie dostarczą w terminie decyzji (w sprawie środków), mogą trafić w konsekwencji na depozyt sądowy.
  • Osoby już nie pracujące w OCS, a będące członkami PFE nie będą mogły przetransferować swoich zgromadzonych środków do PPE w OPL.

W spotkaniu ze strony OMPT NSZZ "Solidarność" wzięli udział: Anna Kościuk, Marek Mądrzyk i Grzegorz Samborski.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami