Wybory w Związku

W dniu 17 lutego 2016 r. odbyło się Oddziałowe Zebranie Delegatów OOPT NSZZ "Solidarność" w Krakowie. W wyniku przeprowadzonych na zebraniu wyborów przewodniczącym Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz. Wcześniej z funkcji przewodniczącego zrezygnował Stefan Kopeć, który wszedł w skład Komisji Oddziałowej. Ponadto w uzupełnionym składzie Komisji Oddziałowej zaleźli się Piotr Figiel i Krzysztof Pajączek. Jest to kolejna zmiana we władzach organizacji oddziałowych, gdyż w  ub.r. funkcję ustępującego przewodniczącego Komisji Oddziałowej Górny Śląsk objął Roman Froch.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami