Rada Sekretariatu Łączności

sekretariat 1512201516 grudnia zebrała się w Warszawie Rada Sekretariatu Łączności NSZZ "Solidarność".  W spotkaniu wziął udział zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej – Bogdan Kubiak – odpowiedzialny za struktury branżowe.  W trakcie dyskusji wymieniono poglądy nt. struktur regionalnych i branżowych Związku. Powołano zespół, którego zadaniem jest wypracowanie stanowiska ws. standardów funkcjonowania Sekretariatu Łączności. Omówiono sytuację pracowników W firmach; Poczta Polska i Orange Polska. Szczegóły w komunikacie z 18.12.2015r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami