Spotkanie Rady SKPT

9 grudnia spotkała się Rada SKPT NSZZ „Solidarność”. Omawiano podpisanie Umowy Społecznej i stan negocjacji zmian PUZP w Orange, porozumienie płacowe w Eltel Networks, działania Związku w EMITEL. Omówiono również  wyniki kontroli branż, przeprowadzonej przez Krajową Komisje Rewizyjną i  stan prac nad międzynarodowym projektem badawczym UNI dot. outsourcingu, w którym biorą również udział przedstawiciele SKPT NSZZ „Solidarność”.  Posumowano funkcjonowanie programu pomocy prawnej dla członków Związku (Solkarta) świadczonej przez spółkę Availo. Szczegóły w komunikacie SKPT z 10.12.2015r.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami