Sekcja

30-lecie utworzenia Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 248

Trzydzieści lat temu nastąpiły przełomowe wydarzenia w najnowszej historii Polski. Głównym motorem tamtych zmian była Solidarność, zrodzona z protestu robotniczego w sierpniu 1980 roku.

Należy przypomnieć, że wiele z postulatów sierpniowych dotyczyło całej sfery działalności umożliwiającej wpływ na własne losy poprzez decyzje dotyczące całego kraju. Istota wtedy była możliwość wyrażania swoich dążeń i opinii, możliwość wpływu na otaczającą rzeczywistość, troska
o innych i chęć zapewnienia godnej egzystencji.

Wyrazicielem tych dążeń był NSZZ "Solidarność". Po latach przełomu możemy stwierdzić, że o ile w sferze ambicji politycznych zostało zrealizowanych duża cześć postulatów, to w dalszym ciągu są one aktualne w miejscu pracy – tam skąd wypłynęły.

Informacja z Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 378

W dniu 27 czerwca 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady zapoznali się z wystąpieniem Związku do UOKiK ws. nierzetelnej informacji kierowanej do klientów przez jednego z operatorów  w zakresie sieci 5G.

Zapoznano się z deklaracjami strony rządowej w zakresie Narodowego Planu Szerokopasmowego.  Powołany został przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zespół na temat cyfryzacji kraju. Środki unijne na ten cel są przewidziane. Prowadzone są badania na temat szkodliwości sieci 5G.

Uzgodniono projekt medalu Zasłużony dla KSPT NSZZ "Solidarność". Jego przyznawaniem zajmie się Kapituła w tym celu powołana.

Zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli KSPT w zakresie RODO i omówiono jego przebieg.

Omówiono aktualny stan przygotowań do obchodów 30-lecie powstania Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność”.

Omówiono sprawy związane z działalnością organizacji wchodzących w skład KSPT NSZZ "Solidarność" z poszczególnych firm (Emitel, T-Mobile, Orange).

Emitel – proces podwyżkowy zakończony i zrealizowany, firma planuje wzrost zatrudnienia.

T-Mobile – sytuacja trudna, trwają zwolnienia z powodu automatyzacji itp. Planowane są zwolnienia grupowe.

Orange – zwolnienia grupowe trwają i na ten rok dobiegają końca, proces podwyżkowy dla ok. 45-50% pracowników.

Umowa z COZZ

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 426

W dniu 6 lutego w Warszawie przedstawiciele KSPT NSZZ "Solidarność" podpisali umowę o współpracy z Centrum Organizacji Związków Zawodowych.

Celem porozumienia jest zorganizowanie pracowników w związku zawodowym w sektorze ICTS. Wynegocjowanie poprawy warunków pracy i podpisanie porozumień w tym zakresie z pracodawcami, w których do tej pory nie działa nasz związek. Włączenie w struktury Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" nowopowstałych organizacji.

Umowa została podpisana przez:
Jerzy Iwaszkiewicz i Łukasz Mickiewicz – KSPT NSZZ "Solidarność"
Rafał Tomasiak – C.O.Z.Z
Teresa Casertano – UNI Global Union ICTS.

COZZ 06022019 2 COZZ 06022019 3

W dalszej części spotkania uczestnicy wymienili się doświadczeniami oraz pomysłami w organizowaniu pracowników w różnych sektorach. Projekt jest realizowany pod patronatem UNI Global Union w spotkaniu uczestniczyli m.in. Sekretarz UNI Global Union Christy Hoffman, Sekretarz Regionalny UNI Europa Oliver Reothig oraz koleżanki i koledzy związkowcy z różnych krajów.

Informacja z Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 474

W dniu 08 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”.

KSPT 08012019 1 KSPT 08012019 3 KSPT 08012019 2

Przedstawiono informację nt. współpracy z UNI Europa i mobilnej pracy w kontekście deklaracji podpisanej przez ETNO (Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Sieci Telekomunikacyjnych). Oczekiwane jest przez organizacje związkowe uregulowanie zasad korzystania z tego rodzaju świadczenia pracy, w tym sposób potwierdzania obecności na stanowisku pracy, sposób dostarczania efektów pracy zdalnej, ewentualne zasady kontroli pracownika oraz uregulowanie kwestii korzystania ze sprzętu oraz ochrony danych firmy.

Zapoznano się z podejmowanymi przez KSPT interwencjami w UKE dot. decyzji mających wpływ m.in. na poziom zatrudnienia.

KSPT 08012019 4 KSPT 08012019 5

W trakcie spotkania przedstawiono założenia i projekt współpracy z Centrum Organizowania Związków Zawodowych.

Relacje ze spotkania branżowego w Komisji Krajowej złożył przewodniczący KSPT.

Przyjęto uchwałę popierającą Międzyzakładową Organizację Związkowa Ericsson - Sodexo - UPC – Internetia w rozmowach z pracodawca Internetia sp. z o.o. i zgłoszenie żądań w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (więcej na stronie MOZ).

Omówiono przygotowania do obchodów 30-lecie powstania Sekcji Krajowej Pracowników Łączności NSZZ „Solidarność” oraz 30-tej Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

logo 30 SKPL

KSPT Solidarność na Rossie: Wilno jest kolebką polskiej niepodległości

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 407

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości do Wilna przybyła „pielgrzymka patriotyczna” Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność”. W sobotę (27 października) związkowcy odwiedzili Rossę.

„Wiosną na walnym zebraniu delegatów padła uchwała, aby KSPT Solidarność zorganizowała uroczyste obchody niepodległości. W gremium prezydium postanowiliśmy, że przyjeżdżamy do Wilna, jako do kolebki polskiej niepodległości. Stąd wywodzi się Józef Piłsudski i tutaj wielkimi wyzwaniami rozpoczął drogę wyzwolenia Rzeczypopolitej. Oczywiście legiony wyruszyły z Krakowa, z Oleandrów, ale tutaj po prostu wszystkiego się nauczył” – wyjaśnił zw.lt cel wizyty Jerzy Iwaszkiewicz, przewodniczący Rady KSPT, którego ojciec urodził się w Wilnie.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami