Prawo

Zmiany w systemie emerytalnym: z OFE do pracowniczych planów kapitałowych

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 401

Wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki i minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska porozumieli się w sprawie zmian w systemie emerytalnym. We wrześniu projekt zmian m.in. w OFE ma trafić do konsultacji – poinformowała „Dziennik Gazeta Prawna”, powołując się na źródło z otoczenia wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Potwierdza ten plan także minister pracy.

- Trwają prace, by złożyć projekt ustawy do konsultacji – mówi Elżbieta Rafalska. Ogólny zarys likwidacji OFE i stworzenia pracowniczych planów kapitałowych pojawił się lipcu ubiegłego roku. Ministerstwo Rozwoju napotkało jednak opór resortu pracy, który chciał by całość zgromadzonych w OFE składek przyszłych emerytów przejął ZUS – mówi minister Elżbieta Rafalska.

Wieczna tymczasowość będzie mocno ograniczona. Ustawa trafiła do Senatu

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 425

Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął zmiany dotyczące pracowników tymczasowych. Za przyjęciem projektu głosowało 320 posłów, przeciw 26 a 30 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wprowadza ochronę względem pracownic tymczasowych w ciąży. Ustawa przewiduje, że ich umowy będą przedłużane do dnia porodu, jeżeli pracownica ma co najmniej 2-miesięczny łączny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej i uległaby rozwiązaniu po trzecim miesiącu ciąży. Dzięki tej zmianie pracownica otrzyma po porodzie zasiłek macierzyński. Wcześniej nie było to możliwe.

6 praw pracownika tymczasowego

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 478

Pracownik czasowy to w myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.

1. Prawo do wynagrodzenia - Pracodawca powinien ustalić konkretny termin wypłaty wynagrodzenia w granicach do dnia 10 następnego miesiąca. Warto również wspomnieć, że w umowie o pracę zawartej na czas określony strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:
a) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres nieprzekraczający 2 tygodni,
b) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Wypowiadanie umów o pracę na czas określony 2017

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 591

22 lutego 2016 roku zmienił się sposób wypowiadania umów o pracę na czas określony. Ważna jest długość stażu pracy u danego pracodawcy.

Okres wypowiedzenia umowy na czas określony uzależniony jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi:

2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Akademia Wymiany Kompetencji

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 633

17 stycznia  br. we Wrocławiu rozpoczęła pilotażowo działalność Akademia Wymiany Kompetencji OMPT NSZZ „Solidarność”.

W ramach Akademii planowane jest prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji,  na których członkowie NSZZ „Solidarność” będą mieli okazje pozyskać kompetencje, które przyczynią się do ich rozwoju zawodowego.
Jednym z elementów strategii naszego Związku jest to, aby nasi członkowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, co automatycznie będzie się przekładać na mocniejszą pozycję na stanowisku pracy i/lub da możliwość zmiany stanowiska pracy na bardziej satysfakcjonujące.

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii – „Zarządzanie Projektami” - poprowadzone zostało przez  Tomasza Chrapkiewicza.
 
Z powodu ciągłych zmian w sposobie funkcjonowania gospodarek, postępie technologicznym oraz zmian w modelu funkcjonowaniu przedsiębiorstw, pracodawcy oczekują od swoich pracowników podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru „Zarządzania Projektami”. Wynika to z tego, że przedsiębiorstwa, muszą podejmować coraz więcej inicjatyw o charakterze projektowym aby móc utrzymać swoją pozycję na rynku. To z kolei powoduje, że  aby  w niedalekiej przyszłości móc prawidłowo funkcjonować na rynku pracy, wiedza z tej dziedziny staje się niemal niezbędna.

Cele szkoleniowe:

Uczestnik będzie wiedział:

 • Czym jest projekt i jaki ma cechy charakterystyczne projektu.
 • Jakie są  uznane standardy Zarządzania Projektami na świecie. Czym jest metodyka/standard. Jakie jest cele stosowania metodyk.
 • Czym jest harmonogram, ryzyka w projekcie, WBS, ścieżki krytycznej.
 • Rodzaj reakcji ryzyka.
 • Czym jest budżet projektu.

Uczestnik będzie potrafił:

 • Odróżnienie projektu od działalności operacyjnej.
 • Umiejętność  skonstruowania WBS dla prostego projektu.
 • Umiejętność stworzenia harmonogramu dla prostego projektu.
 • Umiejętność definiowania i oceny ryzyka.
 • Wykorzystać metodę EMV do stworzenia budżetu ryzyka

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami