Emerytura pomostowa. Nowe limity dla dorabiających rencistów i emerytów od września

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania. Ustaje ono m.in. w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury.

Z uwagi na często niezadowalające seniorów wysokości emerytur i rent decydują się oni na podjęcie dodatkowego zajęcia. Pracujący seniorzy będące na wcześniejszej emeryturze muszą jednak pilnować wysokości swoich zarobków, by ich świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami