PPK dla pracowników Work Service

W dniu 31 lipca br. w siedzibie Work Service S.A. odbyło się spotkanie pracodawcy i Allianz , którzy  przedstawili informację nt. Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Pracodawca  zaproponował wyrażanie zgody na wybór Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jako instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca zobowiązany jest odprowadzać na PPK składek w min. wys. 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może również dobrowolnie wpłacać składkę dodatkową w wys. max 2,5 % (na spotkaniu pracodawca nie potwierdził składki dodatkowej).

Pracownik jest zobowiązany do wpłaty 2% swojego wynagrodzenia oraz dodatkowo – dobrowolnie - do 2 %.

Pracodawca zadeklarował odprowadzenie pierwszych składek najwcześniej w listopadzie br.

Ustawa przewiduje wpłatę jednorazową powitalną w wys. 250 zł oraz w każdym roku oszczędzania 240 zł.

Uregulowane są również warunki wypłaty zgromadzonych środków przez uczestników PPK.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami