Fala upałów. Co musi zapewnić pracodawca

Wysoka temperatura na stanowisku pracy negatywnie wpływa na bezpieczeństwo zatrudnionych, a także ich stan psychofizyczny i wydajność. Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników.

Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje też działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Upały – co powinien zrobić pracodawca

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy w czasie upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Warunek taki występuje podczas pracy na powietrzu, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. C i 28 st. w pomieszczeniu pracy.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami