Akademia Wymiany Kompetencji

17 stycznia  br. we Wrocławiu rozpoczęła pilotażowo działalność Akademia Wymiany Kompetencji OMPT NSZZ „Solidarność”.

W ramach Akademii planowane jest prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji,  na których członkowie NSZZ „Solidarność” będą mieli okazje pozyskać kompetencje, które przyczynią się do ich rozwoju zawodowego.
Jednym z elementów strategii naszego Związku jest to, aby nasi członkowie podnosili swoje kompetencje zawodowe, co automatycznie będzie się przekładać na mocniejszą pozycję na stanowisku pracy i/lub da możliwość zmiany stanowiska pracy na bardziej satysfakcjonujące.

Pierwsze szkolenie w ramach Akademii – „Zarządzanie Projektami” - poprowadzone zostało przez  Tomasza Chrapkiewicza.
 
Z powodu ciągłych zmian w sposobie funkcjonowania gospodarek, postępie technologicznym oraz zmian w modelu funkcjonowaniu przedsiębiorstw, pracodawcy oczekują od swoich pracowników podstawowej wiedzy i umiejętności z obszaru „Zarządzania Projektami”. Wynika to z tego, że przedsiębiorstwa, muszą podejmować coraz więcej inicjatyw o charakterze projektowym aby móc utrzymać swoją pozycję na rynku. To z kolei powoduje, że  aby  w niedalekiej przyszłości móc prawidłowo funkcjonować na rynku pracy, wiedza z tej dziedziny staje się niemal niezbędna.

Cele szkoleniowe:

Uczestnik będzie wiedział:

  • Czym jest projekt i jaki ma cechy charakterystyczne projektu.
  • Jakie są  uznane standardy Zarządzania Projektami na świecie. Czym jest metodyka/standard. Jakie jest cele stosowania metodyk.
  • Czym jest harmonogram, ryzyka w projekcie, WBS, ścieżki krytycznej.
  • Rodzaj reakcji ryzyka.
  • Czym jest budżet projektu.

Uczestnik będzie potrafił:

  • Odróżnienie projektu od działalności operacyjnej.
  • Umiejętność  skonstruowania WBS dla prostego projektu.
  • Umiejętność stworzenia harmonogramu dla prostego projektu.
  • Umiejętność definiowania i oceny ryzyka.
  • Wykorzystać metodę EMV do stworzenia budżetu ryzyka

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami