Prawo

Dzięki Solidarności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wzrośnie szybciej

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 22

Sejm przegłosował szybszy wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego. Od sierpnia br. podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. To szybciej, niż dotychczasowa propozycja rządu. To kolejny pozytywny efekt dwustronnych negocjacji „Solidarności” z Rządem.

Późnym wieczorem Sejm po drugim czytaniu przyjął zmianę ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przewiduje ona, że od 1 sierpnia fundusz socjalny w zakładzie pracy będzie naliczany od przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w drugim półroczu 2014 r. (obecnie to II półrocze 2013 r.). To korzystniejsze rozwiązanie, niż wcześniej proponowane przez rząd, tj. początku roku 2014.

Niezależnie od powyższego „Solidarność” uznaje ten wzrost za niewystarczający i postuluje, aby w przyszłym roku odmrozić podstawę wskaźnika do poziomu roku 2018.

Wskaźnik naliczania obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych był zamrożony od 2012 r.

ml

"Niech to wreszcie usłyszą i zrobią". Piotr Duda mocno o wprowadzeniu emerytur stażowych

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 89

Od lat zabiegaliśmy o lepszą ochronę przed zwolnieniem. W lutym 2018 r. zorganizowaliśmy konferencję na ten temat z udziałem ministra sprawiedliwości. Powołany wtedy zespół roboczy miał wypracować rozwiązanie. I choć dzisiaj to nie jest do końca to, co chcieliśmy uzyskać, to jednak jest to ogromny krok naprzód i wielki sukces Solidarności. Dzięki nam proces przywracania do pracy ma szansę skrócić się do kilku miesięcy – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, w rozmowie z Michałem Ossowskim, redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”.

Kryterium stażowe, a więc możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn, jest jeszcze realnym scenariuszem? To jeden z najważniejszych punktów umowy programowej z prezydentem Andrzejem Dudą i jeden z głównych postulatów tzw. piątki Solidarności w rozmowach z rządem.

Emerytura pomostowa. Nowe limity dla dorabiających rencistów i emerytów od września

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 53

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania. Ustaje ono m.in. w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury.

Z uwagi na często niezadowalające seniorów wysokości emerytur i rent decydują się oni na podjęcie dodatkowego zajęcia. Pracujący seniorzy będące na wcześniejszej emeryturze muszą jednak pilnować wysokości swoich zarobków, by ich świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości.

Podwyżka emerytury za pracę przy komputerze z monitorem

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 186
Osoby urodzone po 1948 r. mogą się starać o specjalną rekompensatę za zmęczony przed laty wzrok przed monitorem kineskopowym.

Taką rekompensatę dostanie informatyczka, która wygrała właśnie przed Sądem Najwyższym z ZUS. O przyznanie tego świadczenia mogą się starać osoby urodzone po 1948 r., które przed 2009 r. wypracowały co najmniej 15 lat stażu w szczególnych warunkach. Na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ZUS dolicza im dodatkową kwotę do kapitału początkowego, co przekłada się na podwyżkę otrzymywanej przez nich emerytury.

PPK dla pracowników Work Service

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 146

W dniu 31 lipca br. w siedzibie Work Service S.A. odbyło się spotkanie pracodawcy i Allianz , którzy  przedstawili informację nt. Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK).

Pracodawca  zaproponował wyrażanie zgody na wybór Allianz Plan Emerytalny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, jako instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.

Zgodnie z ustawą o PPK pracodawca zobowiązany jest odprowadzać na PPK składek w min. wys. 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może również dobrowolnie wpłacać składkę dodatkową w wys. max 2,5 % (na spotkaniu pracodawca nie potwierdził składki dodatkowej).

Pracownik jest zobowiązany do wpłaty 2% swojego wynagrodzenia oraz dodatkowo – dobrowolnie - do 2 %.

Pracodawca zadeklarował odprowadzenie pierwszych składek najwcześniej w listopadzie br.

Ustawa przewiduje wpłatę jednorazową powitalną w wys. 250 zł oraz w każdym roku oszczędzania 240 zł.

Uregulowane są również warunki wypłaty zgromadzonych środków przez uczestników PPK.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami