Prawo

Pracownicze Plany Kapitałowe. Oto wszystko, co warto wiedzieć o PPK

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 75

Od lipca w Polsce funkcjonują Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Program ma objąć ok. 11,5 mln pracowników i zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów. Wyjaśniamy, kto musi założyć PPK, jakie są obowiązki pracodawców i kto może uczestniczyć w programie.

 • Ustawa o PPK weszła w życie 1 stycznia tego roku. 
 • Zgodnie z nią od 1 lipca jako pierwsi do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa, które zatrudniają co najmniej 250 osób. 
 • Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach.

Dzięki Solidarności zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wzrośnie szybciej

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 110

Sejm przegłosował szybszy wzrost wskaźnika naliczania zakładowego funduszu socjalnego. Od sierpnia br. podstawą będzie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. To szybciej, niż dotychczasowa propozycja rządu. To kolejny pozytywny efekt dwustronnych negocjacji „Solidarności” z Rządem.

Późnym wieczorem Sejm po drugim czytaniu przyjął zmianę ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przewiduje ona, że od 1 sierpnia fundusz socjalny w zakładzie pracy będzie naliczany od przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w drugim półroczu 2014 r. (obecnie to II półrocze 2013 r.). To korzystniejsze rozwiązanie, niż wcześniej proponowane przez rząd, tj. początku roku 2014.

Niezależnie od powyższego „Solidarność” uznaje ten wzrost za niewystarczający i postuluje, aby w przyszłym roku odmrozić podstawę wskaźnika do poziomu roku 2018.

Wskaźnik naliczania obowiązkowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych był zamrożony od 2012 r.

ml

"Niech to wreszcie usłyszą i zrobią". Piotr Duda mocno o wprowadzeniu emerytur stażowych

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 297

Od lat zabiegaliśmy o lepszą ochronę przed zwolnieniem. W lutym 2018 r. zorganizowaliśmy konferencję na ten temat z udziałem ministra sprawiedliwości. Powołany wtedy zespół roboczy miał wypracować rozwiązanie. I choć dzisiaj to nie jest do końca to, co chcieliśmy uzyskać, to jednak jest to ogromny krok naprzód i wielki sukces Solidarności. Dzięki nam proces przywracania do pracy ma szansę skrócić się do kilku miesięcy – mówi Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność, w rozmowie z Michałem Ossowskim, redaktorem naczelnym „Tygodnika Solidarność”.

Kryterium stażowe, a więc możliwość przechodzenia na emeryturę bez względu na wiek po przepracowaniu 35 lat dla kobiet i 40 dla mężczyzn, jest jeszcze realnym scenariuszem? To jeden z najważniejszych punktów umowy programowej z prezydentem Andrzejem Dudą i jeden z głównych postulatów tzw. piątki Solidarności w rozmowach z rządem.

Emerytura pomostowa. Nowe limity dla dorabiających rencistów i emerytów od września

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 129

Emerytura pomostowa to świadczenie pieniężne przysługujące niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, spełniającym dodatkowo określone wymagania. Ustaje ono m.in. w momencie nabycia przez uprawnionego prawa do emerytury.

Z uwagi na często niezadowalające seniorów wysokości emerytur i rent decydują się oni na podjęcie dodatkowego zajęcia. Pracujący seniorzy będące na wcześniejszej emeryturze muszą jednak pilnować wysokości swoich zarobków, by ich świadczenie było wypłacane w pełnej wysokości.

Podwyżka emerytury za pracę przy komputerze z monitorem

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 306
Osoby urodzone po 1948 r. mogą się starać o specjalną rekompensatę za zmęczony przed laty wzrok przed monitorem kineskopowym.

Taką rekompensatę dostanie informatyczka, która wygrała właśnie przed Sądem Najwyższym z ZUS. O przyznanie tego świadczenia mogą się starać osoby urodzone po 1948 r., które przed 2009 r. wypracowały co najmniej 15 lat stażu w szczególnych warunkach. Na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ZUS dolicza im dodatkową kwotę do kapitału początkowego, co przekłada się na podwyżkę otrzymywanej przez nich emerytury.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami