Prawo

Rozpoczęły się konsultacje w sprawie europejskiej płacy minimalnej? M. Lewandowski wyjaśnia co to oznacza

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 36

Komisja Europejska podjęła prace nad wprowadzeniem europejskiej płacy minimalnej. Sprawę w rozmowie z portalem wgospodarce.pl komentuje Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

Warto uściślić informacje. Propozycja jest taka, aby płaca minimalna stanowiła we wszystkich krajach połowę przeciętnego wynagrodzenia, w które w danym kraju obwiązuje. Nie chodzi więc o wprowadzenie jednej kwot na terenie całej UE – tylko o poziom stawki tego wynagrodzenia, czyli właśnie połowę przeciętnych zarobków.

Rozpoczynają się prace nad europejską płacą minimalną!

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 33

Komisja Europejska ogłosiła pierwszą fazę konsultacji z europejskimi partnerami społecznymi dotyczących sprawiedliwej płacy minimalnej. W ten sposób szefowa Komisji, Ursula von der Leyen, rozpoczyna realizację swej obietnicy złożonej jesienią ubiegłego roku.

Konsultacje ogłoszone 14 stycznia 2020 r. (komunikat Komisji COM(2020)83 final) oparte są o art. 154 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich celem jest wysłuchanie opinii partnerów społecznych dotyczących inicjatywy wprowadzenia sprawiedliwego poziomu płacy minimalnej dla pracowników w całej UE. Nie oznacza to oczywiście dążenia do wprowadzenia jednej płacy minimalnej o jednakowej wysokości. Każda potencjalna propozycja będzie musiała odzwierciedlać krajowe uwarunkowania, układy zbiorowe lub przepisy prawne. W ocenie Komisji potrzeba działania na szczeblu UE wynika ze względu m.in. na rosnącą liczbę pracowników o niskich zarobkach (zdefiniowanych jako osoby zarabiające poniżej 2/3 krajowej mediany płac) których odsetek w 2014 r. wyniósł już 17,2%. 

Rząd realizuje kolejny ważny postulat „Solidarności”

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 41

Solidarność pozytywnie oceniła odmrożenie podstawy naliczania odpisu na ZFŚS w 2020 r. na poziomie drugiego półrocza 2018 r. To krok do całkowitego odmrożenia tego wskaźnika i pełnej realizacji ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych – napisało w opinii do projektu ustawy o rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 Prezydium Komisji Krajowej. To realizacja ważnego postulatu „Solidarności”.

Ekwiwalent za urlop w 2019 roku. Kiedy należą się pieniądze za niewykorzystany urlop

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 143

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop należy się tylko wtedy, gdy umowa o pracę zostaje rozwiązana lub wygasa. Ten, kto w 2019 roku nie wykorzysta przysługującego mu urlopu, nie może liczyć na dodatkowe pieniądze od pracodawcy.

Pracownik nie może zrezygnować z płatnego urlopu wypoczynkowego. Roczny wymiar urlopu to 20 dni roboczych, a dla osób ze stażem powyżej 10 lat - 26 dni. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje w razie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, niezależnie od trybu, w jakim to nastąpiło - za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem lub bez okresu wypowiedzenia, a także dyscyplinarnie.

Okręgowy Inspektorat Pracy nagrodził pracodawców, którzy dbają o pracowników

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 124

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie rozstrzygnął tegoroczną edycję konkursu, w którym promuje pracodawców dbających o bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursów „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” oraz „Buduj Bezpiecznie” na szczeblu regionalnym, odbyła się 19 listopada w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy przy ul. Płockiej w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się od odczytania listu od Wiesława Łyszczka, Głównego Inspektora Pracy. Uczyniła to Jolanta Koszałka, Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie. 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami