Komisja Międzyzakładowa

Wybory władz OMPT NSZZ "Solidarność" na nową kadencję

W dniach 22-23 marca 2018 r. w Katowicach odbyło się XV Międzyzakładowe Zebranie Delegatów, gdzie przeprowadzone zostały wybory władz OMPT NSZZ „Solidarność” na nową kadencję 2018-2022.

Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej został wybrany Jerzy Iwaszkiewicz.

Ponadto w skład Komisji  Międzyzakładowej  weszli: Bąk Robert, Bryś Marek, Bujło Marek, Chrapkiewicz Tomasz, Dydak Sławomir, Froch Roman, Glebkowicz Henryk, Golis Wiesław, Kiezik Stanisław, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Kozak Joanna, Łajca Zbigniew, Mickiewicz Łukasz, Nowak Agnieszka, Orłowski Hubert, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szandrowski Lucjan, Tomkiewicz Jacek, Zaguła Krzysztof, Zajączkowska Joanna, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard.

3 5 4

14

 

 

PIĘKNA STRONA ZWIĄZKU (KLIKNIJ W OBRAZEK)

 

Pozostała galeria zdjęć dostępna jest pod linkiem

Zgodnie z par. 36 Statutu NSZZ „Solidarność” początkiem kadencji władz jest moment rozpoczęcia pierwszego posiedzenia tej władzy w nowej kadencji, który jest jednocześnie momentem zakończenia poprzedniej kadencji danej władzy. Pierwsze posiedzenie Komisji Międzyzakładowej zaplanowane zostało na 5 kwietnia br., podczas którego wybrane zostanie Prezydium Komisji Międzyzakładowej. Decyzją Zebrania Delegatów Prezydium będzie liczyć, łącznie z przewodniczącym, 10 osób wybranych spośród członków Komisji Międzyzakładowej.

Delegaci w trakcie Zebrania w Katowicach wybrali 7-osobową Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:

 1. Młodak Adam - Przewodniczący
 2. Kowalski Dawid - Zastępca przewodniczącego
 3. Osior Gabriela - Sekretarz
 4. Kaim Jan - Członek
 5. Pachocki Patrycjusz - Członek
 6. Piotrowski Jerzy - Członek
 7. Radys Maciej - Członek

Wybrano również 36-ciu delegatów na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, którymi zostali: Andruszkiewicz Wiesław, Bąk Robert, Bujło Marek, Dydak Sławomir, Froch Roman, Golis Wiesław, Iwaszkiewicz Jerzy, Kiezik Stanisław, Kościuk Anna, Kościuk Krzysztof, Kowalczyk Marek, Łopatka Rafał, Mickiewicz Łukasz, Misztal Janusz, Młodak Adam, Norejko Robert, Oleksiewicz Jacek, Orłowski Hubert, Paprocka Małgorzata, Pastusiak Czesław, Rolka Stanisława, Sadowska-Kosiacka Renata, Samborski Grzegorz, Siedlecki Wojciech, Stańczyk Marzanna, Stawski Waldemar, Szumiec Andrzej, Szydłowski Wojciech, Tomkiewicz Jacek, Traczyk Andrzej, Walczak Marek, Warchoł Jadwiga, Zaguła Krzysztof, Zieliński Maciej, Zielonka Ryszard, Żaczek Waldemar

Zebranie wyborcze delegatów KSPT odbędzie się w dn. 20 kwietnia br. w Bydgoszczy.

Delegatami na WZD Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zostali wybrani: Glebkowicz Henryk, KaniorGrzegorz  i Kiezik Stanisław.

Przyjęto uchwały ws. ustanowienia odznaczenia z szczególne zasługi i wkład pracy na rzecz OMPT NSZZ „Solidarność” oraz opracowania dokumentu oceniającego proces zmian w OPL ze szczególnym uwzględnieniem procesu restrukturyzacji zatrudnienia.

Zebrani oraz zaproszeni goście i pracownicy OPL mieli możliwość wysłuchania koncertu „Bardów Lubelskich”.

11 12 13

W przerwie zebrania oddano w miejscu pamięci hołd poległym w stanie wojennym, w wyniku pacyfikacji, górnikom Kopalni „Wujek”.

6 7 8

Z wydarzeniami tych tragicznych czasów, delegatów zapoznał ich uczestnik Stanisław Płatek (Przewodniczący Komitetu Strajkowego w grudniu 1981 roku).

9 10

Na pomoc związkowcowi, który stracił dom

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 67

Na początku marca zawaliła się kamienica na Dębcu w Poznaniu. Dach nad głową stracił m.in. członek Solidarności pracujący w poznańskim Volkswagenie, Marek Stanisławski i jego rodzina. W trudnej sytuacji pomagają mu m.in. współpracownicy i związkowcy z Solidarności.

Konferencja pokazała, że pracownicy są dyskryminowani!

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 81

"To przełomowa chwila dla NSZZ Solidarność, bo ta konferencja pokazała jedno: jest problem z pluralizmem związkowym, jest dyskryminacja pracowników, którzy chcą zakładać związki zawodowe" - mówił przewodniczący NSZZ Solidarność Piotr Duda na konferencji prasowej podsumowującej debatę konstytucyjną "Wolność zrzeszania czy wolność zwalniania?".

Informacja z Prezydium i Komisji Międzyzakładowej

W dniach 12 i 13 marca 2018 r. odbyły się ostatnie spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność” w kadencji 2014-2018.

Podsumowano wyniki wyborów do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL.  W wyniku glosowania przeprowadzonego w dn. 26-27 lutego br. w Rady Nadzorczej weszło dwóch kandydatów popieranych przez OMPT NSZZ „Solidarność”: Anna Kościuk i Roman Froch. Kandydaci podziękowali za udzielone wsparcie organizacji oddziałowych i oddane głosy  członków Związku i pracowników OPL.

Omówiono przygotowania do Międzyzakładowego Zebrania Delegatów OMPT NSZZ „Solidarność”, które odbędzie się w dn. 22-23 marca br. w Katowicach.  Podczas zebrania zostaną przeprowadzone wybory przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej,  pozostałych członków Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej, delegatów na WZD Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” i delegatów WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Przedstawiono informację na temat trwających mediacji, w ramach sporu zbiorowego, z Wadwicz Grupa – pierwsze spotkanie odbyło się 13 lutego i Work Service – pierwsze spotkanie odbyło się 14 marca. Strony ponownie omówiły poszczególne punkty sporu zbiorowego, które będą przedmiotem dalszych mediacji.Trwają  konsultacje zmian w Regulaminach wynagradzania spółek Grupy Work Service. Zwrócono uwagę na sytuację NexoTech, w której nastąpiły w ostatnich dniach zmiany w składzie Zarządu Spółki. NSZZ „Solidarność” oczekuje na realizację ustaleń ze spotkań z Zarządem Spółki  w październiku 2017 r. i lutym br.

Zebrani zapoznali się z pracami Zespołu premiowego OPL i wyrazili zaniepokojenie proponowanym przez pracodawcę wydłużeniem okresy wypłaty premii do pół roku. OMPT oczekuje wspólnego stanowiska w tej sprawie. Na bieżąco monitorowana jest sytuacja w salonach sprzedaży i na infolinii.

W dniu 26 maja 2018 r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Do udziału w Pielgrzymce zaproszeni są pracownicy i emeryci Telekomunikacji wraz z rodzinami.

Program uroczystości
10.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie
11.00 – koncert Grupy Maraton
12.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę
13.00 – uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.

Na zakończenie przewodniczący Jerzy Iwaszkiewicz podziękował zebranym za wsparcie i konstruktywną krytykę, zgłaszając swoją kandydaturę w wyborach na kolejną kadencję.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami