Komisja Międzyzakładowa

Zmarła Danuta Dymała

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 88

Drodzy Związkowcy,

Z żalem informujemy, że 6 czerwca br. odeszła do Domu Ojca Danuta Dymała, wieloletnia Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Lublinie.

Msza Święta pogrzebowa odbędzie się 9 czerwca (sobota) o godzinie 09:00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, przy ul. Wyszyńskiego 32 w Świdniku.

​Za Komisję Oddziałową

Grzegorz Samborski
Przewodniczący KO w Lublinie
OO PT NSZZ "Solidarność"

Monitoring w pracy? Tylko na podstawie aktów prawa wewnątrzzakładowego

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 40

W dniu 25 maja w życie weszła ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Art. 111 ustawy wprowadził zmiany do Kodeksu pracy. Zmiany te polegają na dodaniu nowych art. 22'2 i 22'3 regulujących zasady wprowadzania i stosowania monitoringu w pracy.

Art. 222 Kodeksu pracy reguluje zasady wprowadzania i stosowania monitoringu za pomocą rejestracji obrazu. Zgodnie z Kodeksem, monitoring taki może być stosowany tylko w określonym w przepisie §1 celu, a mianowicie do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji, zachowania tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring może obejmować teren zakładu pracy lub teren wokół zakładu pracy.

Monitoring nie może obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego powyżej i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Informacja z zebrania Komisji Międzyzakładowej

29 maja br. w Warszawie miło miejsce spotkanie  Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”. Przedstawiono informację nt. wdrożenia zasad ochrony danych osobowych zgodnych z RODO. Głównym tematem spotkania były zgłoszone przez pracodawcę do wprowadzenia od 1 lipca 2018 r, zmiany w Zakładowym regulaminie premiowania pracowników Orange Polska, które przedstawił Dyrektor Systemów Motywacyjnych – Jarosław Kociński. Zmiany dotyczą modyfikacji zasad ogólnych, załącznika nr 1 oraz nr 7. Prace nad zmianami w załącznikach sprzedażowych będą prowadzone przez Zespół Premiowy w drugiej połowie roku. 
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych, w przypadku nie przedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska przez organizacje związkowe reprezentatywne w rozumieniu art. 241(25a) kodeksu pracy stanowiska, decyzję w sprawie wprowadzenia załączonego projektu Zakładowego regulaminu premiowania pracowników Orange Polska S.A. podejmie pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych.

Zastrzeżenia NSZZ „Solidarność” budzi OMPT propozycja rozliczania  celów ogólnofirmowych w cyklach półrocznych – wprowadzone rozwiązanie będzie dotyczyło wszystkich grup pracowników. Na proponowane zmiany na obecną chwilę zgodę wyraża m.in. OZZPT.

W związku z kończącą się kadencją Rady pracowników OPL zebrani przyjęli pierwsze ustalenia ws. udziału przedstawicieli Związku w wyborach na nową kadencjęDalsze ustalenia zapadną na kolejnym spotkaniu Komisji Międzyzakładowej, które zaplanowane w drugiej połowie czerwca br. 

Przyjęto informacje z negocjacji placowych w TP TelTech w wyniku, których uzgodniono: 

- 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018 r.,

- podwyżki obejmą minimum 60% pracowników,

- minimalna kwota podwyżki to 100,

- podwyżki wynagrodzeń nastąpią od 1.07.2018 r.

- proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018 r.

Omówiono sytuację pracowniczą w NexoTech, w tym dot. podwyżek wynagrodzeń i ubrań roboczych, w sprawie których Związek podejmie stosowne działania.

Wzrost wynagrodzeń w TP Teltech

W dniu 24 maja 2018r. OMPT NSZZ "Solidarność" podpisała porozumienie dotyczące wzrostu płac w 2018r. Główne punkty porozumienia to:

 1. 2,5% środków finansowych przeznaczonych na wzrost płac w 2018r.
 2. Podwyżki obejmą minimum 60% pracowników.
 3. Minimalna kwota podwyżki to 100 zł.
 4. Podwyżki wynagrodzeń nastąpią od  1.07.2018r.
 5. Proces odwoławczy będzie trwał do 31.07.2018r.

Przypominamy, że od grudnia 2017r. funkcjonuje w TP Teltech Pracowniczy Program Emerytalny. Program ten był negocjowany przez nasz związek i wysokość środków ustalono na poziomie 4 %  Zachęcamy członków związku do przystąpienia do Funduszu Emerytalnego. Jest to program który realnie wpłynie na wysokość Twojej emerytury w przyszłości. Warto też przypomnieć, że 4 % jest naliczane od wszystkich składników wynagrodzenia.

29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 130

26 maja 2018 r. odbyła sę 29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę. Wzięli w niej udział pracownicy i emeryci wraz z rodzinami z Orange Polska, EmiTel, NexoTech, Work Service, władze i członkowie Związku, z przewodniczącym Jerzym Iwaszkiewiczem na czele, oraz poczty sztandarowe Sekcji Krajowej Pracowników Telekomunikacji  i zakładowych organizacji NSZZ "Solidarność" z Krakowa i Łodzi oraz EmiTel-a.
Zarząd Orange Polska reprezentował Adam Wrzosek - Dyrektor Środowiska Pracy, Pracownicze Towarzystwo Emerytalne - Janusz Szreder - Prezes Zarządu.
Tradycyjnie pielgrzymi spotkali się na placu przy Archikatedrze Katedrze Częstochowskiej na poczęstunku i wysłuchali koncertu Grupy Maraton. Zebranych przywitał ks. prał. Jarosław Sroka. Następnie Pielgrzymi udali się na Jasną Górę Aleją Najświętszej Marii Panny.
(.../)
Głównym organizatorem pielgrzymki jest od lat Związek Zawodowy „Solidarność”. W tym roku przyjechało ok. 1 tys. 100 osób z całej Polski. ...

Galeria zdjęć


„29 lat temu upadł system komunistyczny, wiadomo, że "Solidarność" była uczestnikiem upadku tego systemu, który uważaliśmy, że był zły dla etyki, moralności katolickiej, dla społeczeństwa. W momencie, w którym budowaliśmy struktury "Solidarność" w Telekomunikacji Polskiej, była ona związana z Pocztą, i wtedy Telekomunikacja i Poczta liczyły ponad 200 tys. pracowników państwowych.

Budując struktury związku "Solidarność" wpadliśmy na pomysł, że będziemy chcieli powierzyć się Matce Bożej, zorganizowaliśmy pierwszą pielgrzymkę, na którą przybyło kilka tysięcy uczestników, potem drugą i trzecią, i tak już poszło - opowiada Jerzy Iwaszkiewicz , przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność" – Jako Związek "Solidarność" mamy duży problem z dużymi ilościami zwolnień, co roku jest między 1 a 3 tys. osób zwalnianych, w 2018 roku też są już zwolnienia. Stąd nasza modlitwa, aby powierzyć te osoby, które są zwalniane, które tracą miejsce pracy, które mają na utrzymaniu rodziny”.

O godz. 15.00 w bazylice została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem bp Andrzeja Przybylskiego, bpa pomoc. arch. częstochowskiej. Eucharystię koncelebrowali: ks. prał. Jarosław Sroka, duszpasterz pracowników telekomunikacji oraz o. Izydor Matuszewski, generał senior Zakonu Paulinów.

Informacja Biura Prasowego z Jasnej Góry

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami