Komisja Międzyzakładowa

Chcemy Konstytucji dla pracowników!

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 55

Konferencja "Układy zbiorowe pracy drogą do społecznej gospodarki rynkowej". Komisja Krajowa NSZZ Solidarność zorganizowała konferencję nt. układów zbiorowych pracy. To kontynuacja sierpniowej debaty "Konstytucja dla obywateli, nie dla elit". Dziś punktem wyjścia do dyskusji jest artykuł 20 ustawy zasadniczej, mówiący o społecznej gospodarce rynkowej. Po konferencji odbyła się debata ekspertów.

"Czas na Solidarność" przed Miasteczkiem Orange

„Czas na Solidarność”  pod taki hasłem nasi przedstawiciele prowadzili akcję informacyjną przed Miasteczkiem Orange Polska. Podczas tych krótkich rozmów otrzymaliśmy olbrzymie wsparcie od pracowników jednocześnie staraliśmy się odpowiadać na pytania.Widząc olbrzymie zainteresowanie będziemy tego typu akcje prowadzić również w Regionach.

Bardzo dziękujemy za słowa wsparcia i obiecujemy pełne zaangażowanie w sprawy pracownicze.

Orange Polska - fundusz socjalny

W dniu 19 września odbyła się Komisja Socjalna w Orange Polska S.A. na której rozpatrzono wnioski o pożyczki mieszkaniowe z ZFŚS jak również wnioski o bezzwrotną pomoc finansową.

Rozpatrzono odwołania dotyczące świadczeń socjalnych. Zaakceptowano zmiany w harmonogramach imprez przedstawionych przez Zespoły Socjalne w Regionach. W związku z nową kadencją Komisji Socjalnej wybrano nowe Prezydium.

Przewodniczącą została Joanna Włodarczyk jednym z wiceprzewodniczących został przedstawiciel OMPT NSZZ "Solidarność" Łukasz Mickiewicz.

W posiedzeniu Komisji Socjalnej OMPT NSZZ "Solidarność" reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Czesław Pastusiak, Grzegorz Samborski, Ryszard Zielonka.

Wypowiedzenia zmieniające wymagają zastosowania procedury zwolnienia grupowego

  • administrator
  • Kategoria: prawo
  • Odsłony: 95

21 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał dwa wyroki rozstrzygające spór toczący się w polskiej doktrynie prawa pracy, a dotyczący konieczności stosowania procedury zwolnienia grupowego (w tym konsultacji ze związkiem zawodowym) w razie dokonania przez pracodawcę wypowiedzeń zmieniających.

Obie sprawy (Socha C149/16 oraz Ciupa  C429/16) były wynikiem pytań prejudycjalnych polskich sądów. Oba stany faktyczne dotyczyły wypowiedzeń zmieniających skierowanych do pracowników branży ochrony zdrowia. W obu przypadkach wypowiedzenia zmieniające nie zostały poprzedzone konsultacją ze związkiem zawodowym. Pracownicy odwołali się do sądów pracy. Sądy przekazały zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego, a ten skierował pytanie prejudycjalne do TSUE.

Bojkot pracowniczy X Europejskiego Spotkania Regionalnego MOP

  • administrator
  • Kategoria: związek
  • Odsłony: 60

Co roku w Genewie odbywa się trójstronna Międzynarodowa Konferencja Pracy, która przyjmuje program i budżet Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) oraz tworzy nowe międzynarodowe standardy pracy. Co 4 lata odbywają się tzw. spotkania regionalne, których celem jest wypracowanie priorytetów dla MOP na najbliższe cztery lata, które z punktu widzenia uczestników są najważniejsze dla danego regionu.

X Europejskie Spotkanie Regionalne odbędzie się w tym roku 2 – 5 października w Stambule. Jednakże spotkanie to będzie się drastycznie różnić od spotkań poprzednich, które gromadziły przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządów z 51 państw regionu. W tym spotkaniu po raz pierwszy nie wezmą udziału przedstawiciele pracowników. Oznacza to, że nie zostaną wypracowane żadne wnioski i zalecenia.

Stanie się tak z powodu panującej obecnie w Turcji sytuacji i prowadzonej przez obecny rząd turecki restrykcyjnej polityki wobec opozycji i niezależnych związków zawodowych, łamania praw człowieka, pracowniczych i związkowych.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami