Komisja Międzyzakładowa

Solidarność Telekomunikacji we Lwowie

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 126

22 maja 1919 roku zakończyło się oblężenie Lwowa bronionego od 1 listopada 1918 r. przed wojskami ukraińskim przez polskie organizacje konspiracyjne, polskich mieszkańców Lwowa, w tym młodzież, nazwaną później Orlętami Lwowskimi.

W uznaniu bohaterstwa mieszkańców marszałek Józef Piłsudski odznaczył miasto Krzyżem Virtuti Militari. Uzasadniając decyzję powiedział: „Tu (we Lwowie) codziennie walczyć trzeba o nadzieję, codziennie walczyć o siłę wytrwania. Ludność stawała się wojskiem, wojsko stawało się ludnością. I kiedym ja, jako sędzia wojskowy dający nagrody, odznaczający ludzi, myślał nad kampanią pod Lwowem, to wielkie zasługi Waszego miasta oceniłem tak, jak gdybym miał jednego zbiorowego żołnierza, dobrego żołnierza, i ozdobiłem Lwów Krzyżem Orderu Virtuti Militari, tak, że wy jesteście jedynym miastem w Polsce, które z mojej ręki, jako Naczelnego Wodza, za pracę wojenną, za wytrzymałość otrzymało ten order”.

Stanisław Nicieja w „Legendzie Lwowskich Orląt” pisał: „To nie oni zaatakowali, ale zmuszeni zostali do obrony. Nie sięgali po cudzą własność, lecz bronili swej ojcowizny, swych domów, ulic, szkół, uczelni, fabryk i warsztatów. Powstali do walki na początku wręcz z gołymi rękami: z szablami, strzelbami i pistoletami wyciągniętymi z lamusa, zdobywając z czasem nowoczesną broń maszynową na zawodowym wojsku przeciwnika. [...] Wśród obrońców byli robotnicy i urzędnicy, księża i batiarzy – słynni lwowscy ulicznicy, kobiety, dzieci i starcy oraz ci najbardziej patriotyczni i ofiarni – gimnazjaliści i studenci. Im to właśnie nadano przydomek „Orlęta Lwowskie”, w którym jest wiele pieszczotliwości rodzicielskie.”

Po wygaśnięciu walk ciała zabitych ekshumowano i przeniesiono na specjalnie wydzielony obszar, przylegający do cmentarza Łyczakowskiego. Tam powstało mauzoleum obrońców Lwowa.  Cmentarz strzegły dwa kamienne lwy (dzisiaj decyzją Rady Obwodowej Lwowa zasłonięte płytami paździerzowymi), z których jeden miał na tarczy napis: „Zawsze wierny”, drugi zaś: „Tobie Polsko”. Nad sklepioną bramą środkową Pomnika Chwały wyryto łaciński napis: „Mortui sunt ut liberi vivamus” (Polegli, abyśmy żyli wolni).

To stąd przewieziono w 1925 r. do Warszawy zwłoki bezimiennego żołnierza – szeregowca, gdzie 2 listopada pochowano  w Grobie Nieznanego Żołnierza.
W miejscu, gdzie spoczywał we Lwowie, położono pamiątkową płytę.

30 maja 2019 r, w setną rocznicę zakończenie walk polsko-ukraińskich o Lwów, członkowie NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji z Wrocławia oddali hołd poległym za Ojczyznę pochowanym na Cmentarzu Obrońców Lwowa – Cmentarzu Orląt Lwowskich - na Łyczakowie. 50-osobowa delegacja Solidarności złożyła winiec  przed Pomnikiem Chwały na Mogile Pięciu Nieznanych  oraz zapalono znicze na grobach obrońców Lwowa poległych w latach 1918-1919 oraz w 1920 r. w trakcie obrony przed nawałą bolszewicką. Zmówiono modlitwę w ich intencji poległych.

Następnego dnia – 1 czerwca – delegacja Solidarności oddała hołd  profesorom lwowskich uczelni i ich rodzin zamordowanych w lipcu 1941 r. przez Niemców na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Złożono wieniec i zapalono znicze przed pierwszym pomnikiem krzyżem ustawionym w miejscu mordu w latach 90-tych XX w. Obok umieszczone są tablicę: jedna z napisem ogólnym, druga z nazwiskami pomordowanych. Poniżej pomnika krzyża ustawiony jest pomnik z 2011 r. zbudowany z inicjatywy prezydenta Wrocławia i mera Lwowa.

Uczestnicy wyjazdu do Lwowa mieli możliwość w tych dnia zapoznać się z bogatą historia miasta, związanego od XIV w. z Polską, stanowiącego na wschodzie Rzeczypospolitej do 1939 r. jej  centrum polityczne, społeczne, kulturalne i naukowe.

Stanisław Kiezik

Fala upałów. Co musi zapewnić pracodawca

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 99

Wysoka temperatura na stanowisku pracy negatywnie wpływa na bezpieczeństwo zatrudnionych, a także ich stan psychofizyczny i wydajność. Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że pracodawca ma obowiązek zadbać o to, by skutki upałów nie były zbyt uciążliwe dla pracowników.

Zgodnie z przepisami pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten obejmuje też działania zmierzające do złagodzenia skutków narażenia pracowników na wysokie temperatury.

Upały – co powinien zrobić pracodawca

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy w czasie upałów jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów. Warunek taki występuje podczas pracy na powietrzu, gdy temperatura otoczenia przekracza 25 st. C i 28 st. w pomieszczeniu pracy.

Spór zbiorowy w NexoTech - brak porozumienia, czas na mediacje

W dniu 23 maja br. odbyło się we Wrocławiu czwarte spotkanie, w ramach sporu zbiorowego z NexoTech S.A., ws. żądań zgłoszonych przez OMPT NSZZ „Solidarność”.

Na spotkaniu Strona związkowa odrzuciła projekt zapisów Regulaminu wynagradzania w części dot. wynagrodzenia dodatkowego, które nie uwzględniały drugiego żądania OMPT mającego na celu uzgodnienie systemu motywacyjnego, którego częścią będzie premia regulaminowa pracowników NexoTech S.A.

Z uwagi na brak możliwości zawarcia porozumienia odnośnie wysuniętych przez Stronę związkową żądań dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. oraz uzgodnienia nowego systemu motywacyjnego, zdecydowano o sporządzeniu protokołu rozbieżności w trybie obiegowym.

Strona pracodawcy poinformowała, że ze względu na trwający spór zbiorowy oraz nieuwzględnianie przez Stronę związkową składanych propozycji w zakresie żądania wzrostu wynagrodzeń zmuszona będzie wstrzymać planowany od 1 kwietnia br. proces podwyżkowy.

Strona związkowa stwierdziła, że jest to suwerenna decyzja Zarządu. Jednocześnie podtrzymała stanowisko, że w przypadku zawarcia porozumienia OMPT jest skłonny uwzględnić w żądaniu dot. wzrostu wynagrodzeń o 650 zł. otrzymane przez pracowników od kwietnia br. podwyżki.

Strona pracodawcy zadeklarowała gotowość wzrostu wynagrodzeń w latach 2019 – 2021 (wliczając w to podwyżki przyznane w 2019 roku), docelowo na poziomie zbliżonym do wysokości podwyżek oczekiwanych przez stronę związkową. Jednakże decyzje w tym zakresie strona pracodawcy uzależnia  od kondycji i możliwości  finansowych Spółki. Ponadto konieczne jest wzięcie pod uwagę warunków rynkowych,  zmieniających  się kosztów pracy oraz obciążeń wynikających z wymogów ustawowych nakładanych na przedsiębiorców i pracodawców przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Strona związkowa ponownie stwierdziła, że reprezentuje interesy pracowników nadmiernie obciążonych obowiązkami przy malejącym zatrudnieniu. Poinformowała, że pracownikom nie wystarczą deklaracje o ewentualnym przyszłym wzroście wynagrodzenia lecz oczekują na znaczące podwyżki za swoją ciężką pracę.

Kolejnym etapem, zgodnie z przepisami prawa, będzie postępowanie mediacyjne z udziałem mediatora.

Rocco Buttliglione: Solidarność była odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 93

Gość konferencji „Obudził w nas Solidarność. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny” Rocco Buttiglione w Radiu Gdańsk opowiadał o wpływie Ojca Świętego na powstanie „Solidarności”.

Odbywająca się w Gdańsku 3 czerwca konferencja w 40. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny była wydarzeniem bogatym w treści. Jednym z głównych mówców było włoski polityk, filozof, przyjaciel Papieża Polaka – Rocco Buttiglione. Polecamy audycję „Gość Radia Gdańsk”, którą prowadziła Anna Rębas.

Całą audycję można wysłuchać tutaj >>>>>>

Zmarł Leszek Sobociński

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 488

W dniu 30 maja 2019 r. zmarł nasz Kolega Leszek Sobociński -  wieloletni działacz NSZZ „Solidarność” Pracowników Telekomunikacji w Poznaniu oraz struktur regionalnych i krajowych naszego Związku.

Msza święta żałobna odbędzie w czwartek 6 czerwca br. o godz. 13:00 w Kościele pw. Męczeństwa Jana Chrzciciela przy ul. 17 Stycznia w Międzychodzie, po której o godz. 14:00 nastąpi ceremonia pogrzebowa na miejscowym Cmentarzu Komunalnym.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami