Komisja Międzyzakładowa

Informacja z Prezydium Rady KSPT

 • administrator
 • Kategoria: sekcja
 • Odsłony: 91

16 maja w Warszawie zebrało się na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji, Prezydium Rady Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji NSZZ "Solidarność”.  W tej kadencji w pracach Rady KSPT i Prezydium biorą udział przedstawiciele OMPT w Orange Polska i spółkach powiązanych, ZOZ w EmiTel, MOZ w Ericsson, Sodexo, UPC, Internetia, ZOZ w T-Mobile.

Przyjęto zasady współpracy w kontaktach zagranicznych i reprezentacji w UNI. Zwrócono uwagę na stojącymi przed związkiem i pracownikami zmianami w środowisku pracy, związanymi z postępującą cyfryzacją.

Omówiono sprawy krajowe, zasady występowania wobec organów administracji krajowej w sprawach regulacji prawnych dot. branży telekomunikacyjnej i trybu ich konsultacji.

Zwrócono uwagę na regulacje wynikające z prawa pracy dot. branży, ze szczególnym uwzględnieniem układów  zbiorowych  pracy,  zarówno  na  szczeblu  zakładów  pracy  i  całej  branży  telekomunikacyjnej obejmującej pracodawców, u których działają organizacje zakładowe NSZZ "Solidarność".

Uznano za aktualne dalsze rozszerzenie działalności Sekcji o pozostałe organizacje zakładowe działające w spółkach telekomunikacyjnych, które nie wchodzą jeszcze w skład KSPT.

Przedstawiono informacje nt. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę oraz przygotowania do  jubileuszowej  30–tej  Pielgrzymki w 2019 r. i przypadającej również w tym roku 30 rocznicy postania pierwszej ogólnokrajowej reprezentacji członków NSZZ "Solidarność" w sektorze telekomunikacyjnym – Sekretariatu Łączności.

Zaplanowano uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Wstępnie ustalono termin na 25-28 października br. powiązany z wyjazdem do Wilna. Szersza informacja zostanie przekazana organizacjom zakładowym i oddziałowym w osobnym komunikacie.

Informacja z Prezydium KM

15  maja  br. we Wrocławiu odbyło się pierwsze w nowej kadencji spotkanie Prezydium KM OMPT NSZZ „Solidarność”. Ustalono podział pracy członków Prezydium. Przyjęto tryb postępowania dotyczący realizacji uchwały MZD OMPT ws. oceny funkcjonowania OPL.

Omówiono stan mediacji w sporach zbiorowych z Work Service S.A. i Wadwicz Grupa sp. z o.o. Oczekiwane są dodatkowe informacje na temat możliwości realizacji i jej formy dot. żądań OMPT  w ramach sporu zbiorowego. Przekazano informację o zaplanowanym w dniu 17 maja spotkaniu w siedzibie Spółki we Wrocławiu, wszystkich organizacji związkowych działających w Work Service.

Przedstawiono stan rozmów ws. wzrostu wynagrodzeń w TP TelTech. Postanowiono ponowić wystąpienie ws. podjęcia rozmów płacowych w Spółce InTemporis.

Główna Komisja Wyborcza SIP została upoważniona do organizacji wyborów SIP w NexoTech i TP TelTech. W związku z kończąca się kadencją Rady Pracowników w Orange Polska S.A., Prezydium ustaliło wstępnie zgłoszenie pięciu kandydatów w wyborach na nowa kadencję. Ostateczną decyzje podejmie Komisja Międzyzakładowa. Zespół  ds.  premiowania  przygotuje  projekt  stanowiska  OMPT  w  sprawie  zmian Regulaminu premiowania OPL, biorąc pod uwagę zgłoszone uwagi. Powołano zespół ds. opracowania dokumentów wynikających z wymogów dot. ochrony danych osobowych.

Omówiono przygotowania do 29. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasna Górę. Ze względów niezależnych od Związku została zmieniona godzina rozpoczęcia uroczystości. Msza Św. rozpocznie się o godz. 15.00, a co za tym idzie przesunięciu ulegają o dwie godziny pozostałe punkty programu Pielgrzymki.

Podjęto  interwencje ws.  Wydziału  Sprzedaży  Nieruchomości  oraz  zwolnień  w  trybie  art.  52  k.p. Postanowiono wystąpić o pracodawcy ws. oceny sytuacji pracowniczej w salonach sprzedaży i Call Center. Omówiono sytuacje związaną z realizacją porozumienia placowego w Sprzedaży, zmiany warunków pracy pracowników oraz tzw. wolnych zasobów. Dyskutowano nad udziałem przedstawicieli Związku a Radzie Zakładowej Orange FT.

Ustalono  termin  spotkania  Komisji  Międzyzakładowej na  29  maja.  Jednym  z  tematów  będą  zmiany w Regulaminie premiowania.

Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego

 • administrator
 • Kategoria: związek
 • Odsłony: 78

W dniach 15-16 maja br. w Świdniku odbyło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Ze strony Organizacji Oddziałowej Pracowników Telekomunikacji w Lublinie w WZD wzięli udział: Renata Sadowska-Kosiacka, Janusz Misztal, Jacek Oleksiewicz i Grzegorz Samborski. 

W wyniku przeprowadzonych wyborów Członkiem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego został Grzegorz Samborski a Renata Sadowska-Kosiacka Członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

W WZD wzięło udział 192 Delegatów. >>>

Trybunał Konstytucyjny po stronie Społecznych Inspektorów Pracy

 • administrator
 • Kategoria: prawo
 • Odsłony: 43

Działalność społecznych inspektorów pracy jest zgodna z konstytucją – orzekł pod koniec kwietnia Trybunał Konstytucyjny.

Nie podzielił więc wątpliwości Konfederacji Pracodawców Lewiatan, która pod koniec 2014 roku zaskarżyła do Trybunału niektóre punkty ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Konfederacja Lewiatan zaskarżyła pięć punktów ustawy. „Społeczni inspektorzy pracy mają wiele przywilejów, a w zamian niewiele się od nich wymaga” – pisali wówczas członkowie Lewiatana.

XXIX Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę

 • administrator
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 132

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 26 maja 2018r. odbędzie się 29. Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę.

Zgodnie z naszą tradycją pragniemy pokłonić się Matce Bożej prosząc o dalszą opiekę w życiu rodzinnym i zawodowym.

Zmianie uległa godzina Mszy Świętej a tym samym pozostałe punkty Pielgrzymki.

PROGRAM PO KOREKCIE
12.00 – spotkanie i poczęstunek uczestników Pielgrzymki na placu przy ul. Ogrodowej w Częstochowie.
13.00 – koncert Grupy Maraton.
14.00 – oficjalne powitanie pielgrzymów i przejście na Jasną Górę.
15.00 – uroczysta Msza Święta  w Bazylice pod wezwaniem Krzyża Świętego i Narodzenia Matki Boskiej.

Pozostałe szczegóły w linku poniżej.

Program i zasady uczestnictwa w XXIX Pielgrzymce na Jasną Górę
Częstochowa - 26 maja 2018r
.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami