Spotkanie ws. salonów sprzedaży Orange Polska

27 lipca odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawcy Orange Polska S.A. ws. zgłaszanych przez pracowników problemów w salonach sprzedaży.

Przedstawiciele pracodawcy zapoznali uczestników spotkania z dotychczas wprowadzonymi zmianami, podejmowanymi działaniami oraz wynikami sprzedaży. Odpowiadali na część pytań zadawanych przez przedstawicieli organizacji związkowych. Ze względu na ograniczone ramy czasowe spotkania, na pozostałe pytania odpowiedzi mają zostać przesłane w formie pisemnej.

Przedstawiciele Solidarności wskazywali na występujące nieprawidłowości, wysokie i nierealne cele sprzedażowe, które skutkują brakiem premii dla pracowników. Wcześniej problemem była pandemia, a obecnie rosnąca inflacja, co powoduje, że klienci ostrożnie podchodzą do wszelkich zakupów.

Sygnalizowaliśmy konieczność obniżenia celów sprzedaży przypadających na danego pracownika, w przypadku każdej usprawiedliwionej nieobecności pracownika proporcjonalnie do czasu jej trwania (urlopy, szkolenia, chorobowe). Jednak nie może odbywać się to kosztem pracowników pozostałych. Np. zwolnienie lekarskie jednego pracownika powoduje, że inni sprzedawcy muszą zrealizować jego cele. Dlatego za korektą celów indywidualnych musi iść korekta celów dla całego salonu sprzedaży, szczególnie, gdy jest niskie zatrudnienie w salonie. Zgłosiliśmy również fatalne nastroje w salonach spowodowane m.in. brakiem dla części pracowników przez  kolejny rok podwyżek, zwłaszcza kiedy nowozatrudnionym proponuje się wyższe wynagrodzenie od pracowników z długim stażem pracy. 

Ponadto sygnalizowaliśmy brak spójności między celami sprzedawców i menedżerów, co generuje problemy i ma wpływ na wyniki sprzedaży.

Kolejne spotkanie planowane jest na jesień. Z ramienia NSZZ „Solidarność" w spotkaniu z przedstawicielami pracodawcy uczestniczyli: Roman Froch, Zbigniew Łajca, Lucjan Szandrowski i Robert Bąk.

Informacje

Komisje Oddziałowe na WWW

Linki

Kontakt z nami