Logo

Spotkanie w NexoTech

W dniu 13 lipca br. we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu NexoTech S.A. i  OMPT NSZZ „Solidarność”.

Prezes Zarządu Spółki potwierdził rozpoczęcie na początku 2023 r. rozmów placowych, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem kończącym spór zbiorowy.

W związku ze zgłaszanymi przez Związek zastrzeżeniami dot. zmiany umów o pracę pracowników w zakresie miejsca świadczenia pracy – przedstawiciele Zarządu NexoTech zapewnili, że nadal będą ponosić koszty związane z oddelegowaniem do pracy w innych strefach (dotyczy to kosztów przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania).

Na wniosek NSZZ „Solidarność”, podyktowanym rosnącą inflacją, Spółka przedstawi do końca lipca br. propozycję wzrostu dodatków BHP (w tym pranie odzieży ochronnej). 

W trakcie spotkania przedstawiciele OMPT zostali zapoznani z planami Spółki w zakresie świadczenia usług po zmianie właściciela.

© Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” | Projekt i wykonanie: Microworks