Logo

Obradowała Komisja Międzyzakładowa

W dniach 6 i 7 lipca br. w Warszawie spotkało się Prezydium KM i Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność”.

Omówiono ostatnie wystąpienia ws. czasu pracy pracowników contact center oraz celowania w salonach sprzedaży. Pracodawca przekazał analizę 10-godzinnych dyżurów. W sprawie salonów sprzedaży odbędzie się spotkanie z pracodawcą jeszcze w m-cu lipcu.

Szczególną uwagę zwrócono na uregulowania dotyczące uwzględnienia inflacji i wzrostu kosztów utrzymania. NSZZ „Solidarność” wystąpił w czerwcu do pracodawcy OPL, wspólnie z sygnatariuszami układu zbiorowego pracy, o podjęcie rozmów ws. dodatkowego wzrostu wynagrodzeń, w tym o podniesienie płacy minimalnej. Obecnie oczekujemy na informacje dot. procesu podwyżkowego w Orange Polska realizowanego na podstawie Umowy Społecznej.

W dniu 13 lipca odbędzie się we Wrocławiu spotkanie z Zarządem NexoTech S.A. Przedmiotem spotkania będzie m.in. rozliczenie procesu podwyżkowego, sprawy BHP, szkoleń i czasu pracy.

W TP Teltech rozpoczęły się rozmowy dotyczące sytuacji pracowniczej w Spółce.

W związku z kończącą się kadencją Rady Pracowników OPL, rozpoczęła się procedura umożliwiająca przeprowadzenie wyborów. Warunkiem jest wniosek 10% pracowników Spółki złożony elektronicznie w ankiecie wysłanej przez pracodawcę.

OMPT wystąpiła do pracodawców objętych działaniem Związku o informacje nt. wynagrodzeń pracowników. Na podstawie otrzymanej informacji zostaną podjęte kolejne działania mające na celu wzrost wynagrodzeń.

W drugiej połowie października zaplanowano spotkanie Komisji Międzyzakładowej i Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji, w którego trakcie przeprowadzona będzie promocja książki „Pamiętnik Solidarności - Ela" - wspomnienie oraz uczczenie 30-lecia powstania Krajowej Sekcji Pracowników Telekomunikacji.

© Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” | Projekt i wykonanie: Microworks