Obradowała Komisja Międzyzakładowa

W dniu 27 kwietnia w Warszawie spotkała się Komisji Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność”.

Zebrani zapoznali się z informacją ze spotkania dot. czasu pracy na stanowiskach contact center w OPL. W sprawie celowania w salonach sprzedaży związek wystąpił o spotkanie z pracodawcą. Omówiono działalność socjalną w Orange po zakończeniu restrykcji związanych z Covid-19. Kolejny omawianym tematem był czas pracy pracowników służb technicznych związany z programem „Start z domu”.

Przedstawiono sytuację pracowniczą w firmach współpracujących z Orange. W TP Teltech trwają negocjacje płacowe. Związek podjął działania ws. Funduszu socjalnego w spółce Euvic Services. Zwrócono uwagę na dysproporcje placowe między pracownikami outsourcingu z OPL.

Pielgrzymka Pracowników Telekomunikacji na Jasną Górę odbędzie się w dniu 21 maja br. Organizacją Pielgrzymki zajmuje się OMPT NSZZ „Solidarność” we współpracy ze służbami socjalnymi OPL.

W tym roku dobiega końca kadencja 7-osobowej Rady Pracowników Orange Polska S.A. NSZZ „Solidarność” udzieliła poparcia w wyborach na kolejną kadencję następującym kandydatom: Robert Bąk, Dawid Kowalski, Zbigniew Łajca, Łukasz Mickiewicz, Hubert Orłowski, Grzegorz Samborski, Lucjan Szandrowski.

W 2022 r. odbędą się również wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego OPL. Poparcie w wyborach otrzymał Roman Froch.

W dniu 23 maja br. o godz. 18.00 w siedzibie IPN w Warszawie odbędzie się spotkanie poświęcone promocji książki „Ela” i wspomnieniu ś.p. Elżbiety Pacuły, przewodniczącej SKPT NSZZ „Solidarność”. Kolejne spotkania zaplanowane są w Krakowie i Wrocławiu.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami