Solidarni z Ukrainą - wsparcie dla osób udzielających schronienia

Udzielasz wsparcia uchodźcom z Ukrainy poprzez zapewnienie schronienia we własnym mieszkaniu/domu – możesz ubiegać się o dofinansowanie udzielane przez OMPT NSZZ „Solidarność".

Komisja Międzyzakładowa OMPT NSZZ „Solidarność” w dniu 3 marca br. przekazała Prezydium KM kompetencje w sprawie określenia sposobu pomocy dla członków Związku udzielającym schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy. 

Ustalono następujące zasady:

Członek OMPT NSZZ „Solidarność" udzielający bezpłatnego schronienia rodzinie z Ukrainy może wystąpić o udzielenie pomocy finansowej na ten cel do właściwej Komisji Oddziałowej przez pisemne złożenie wniosku. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Komisja Oddziałowa NSZZ „Solidarność”.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla  członka Związku, udzielającego bezpłatnego schronienia uchodźcom z Ukrainy, wynosi 1000 zł za okres 1 miesiąca.

Więcej informacji można uzyskać u przewodniczących Komisji Oddziałowej NSZZ „Solidarność”.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami