Decyzje, uzgodnienia, interwencje Komisji Międzyzakładowej

W dniu 3 marca 2022 r. odbyło się w trybie online spotkanie Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Komisja Międzyzakładowa postanowiła udzielić wsparcia dla mieszkańców Ukrainy, która walczy z agresją Rosji na swój kraj. Postanowiono w pierwszej kolejności przeznaczyć na pomoc finansową kwotę 5 tys. zł, która została przekazana za pośrednictwem Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża. Ponadto, w związku z nadzwyczajną sytuacją wynikającą z agresji Rosji na Ukrainę, Komisja przekazała Prezydium KM kompetencje w sprawie określenia sposobu pomocy dla członków Związku udzielającym schronienia dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

Przedstawiono informację nt. uzgodnienia z Orange zmian dotyczących dodatków za usuwanie awarii (płatne jak za godziny nadliczbowe) oraz podniesienia wysokości dodatków za dyżury domowe, które zostały wprowadzone na skutek inicjatywy NSZZ „Solidarność” zgłoszonej w roku 2019. Zmiany zostaną wprowadzone od kwietnia br.

Uczestnicy spotkania wyrazili poparcie dla inicjatywy pracodawcy wprowadzenia nowej “Pożyczki na zdrowie” dla pracowników w wysokości 10 tys. zł, przy dwuletniej spłacie, bez wymaganych żyrantów i dodatkowej dokumentacji.

Omówiono wystąpienia ws. celowania w salonach sprzedaży oraz czasu pracy na Contact Center. Ze strony Związku oczekiwane jest spotkanie z pracodawcą celem wyjaśnienia zgłaszanych przez pracowników problemów.

Zapoznano się z sytuacją w firmach współpracujących z Orange Polska:

NexoTech – trawa proces podwyżkowy zgodnie z ustaleniami zawartymi z Zarządem Spółki w dn. 12 stycznia br. Pracownicy oczekują na interwencje ws. posiłków regeneracyjnych oraz podniesienia dodatku za pranie odzieży roboczej.

Światłowody Inwestycje – w trakcie uzgodnień, w ramach działalności socjalnej, jest wysokość i zasady przyznawania świadczenia urlopowego dla pracowników Spółki.

BIM Service – przekazano informację nt. kontroli PIP dot. planowania urlopów.

TP TelTech – uzgodniono zmiany w Regulaminie Socjalnym, trawa proces rejestracji zmian w Zakładowej Umowie Emerytalnej (PPE).

OMPT NSZZ „Solidarność” w lutym br. wsparł finansowo strajkujących pracowników wielkopolskiej Solaris Bus&Coach. Strajk zakończył się podpisaniem uzgodnienia kończącego spór zbiorowy, w wyniku którego pracownicy otrzymają w roku 2022 podwyżki wynagrodzeń.

KM podjęła decyzję ws. refundacji części  kosztów związanych z wydaniem publikacji książki „Ela” poświęconej ś.p. Elżbiecie Pacule – Przewodniczącej SKPT NSZZ „Solidarność” - i działalności Związku w latach 1991 – 2016. Szósta rocznica śmierci Przewodniczącej mija 7 marca.

Przewodniczący OMPT przedstawił stan przygotowań do 33. Pielgrzymki Pracowników Telekomunikacji na Jasna Górę. Pielgrzymka odbędzie się 21 maja 2022 r. Program zostanie ustalony w terminie późniejszym i będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz liczby zgłoszonych uczestników.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami