Rozmowy płacowe w NexoTech

W dniu 16 grudnia br. w siedzibie NexoTech S.A. w Luboniu przeprowadzono rozmowy ws. wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pracowników Spółki.

W spotkaniu wzięli udział: Zarząd NexoTech i przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność".

Pracodawca zaproponował średni wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł dla 80% pracowników zatrudnionych w Stefach utrzymaniowych oraz Centrum Dyspozytorskim.

Rozmowy będą kontynuowane 12 stycznia 2022 r. Rozbieżności dotyczą m.in. minimalnej podwyżki i terminu wprowadzenia podwyżek.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami