Rozmowy płacowe w NexoTech

W dniu 26 października 2021r. odbyło się w Luboniu spotkanie Zarządu NexoTech S.A. z przedstawicielami OMPT NSZZ „Solidarność”. Spotkanie dotyczyło wzrostu wynagrodzeń pracowników Spółki.

Rozpoczynając rozmowy strona związkowa, na prośbę pracodawcy, przedstawiła stanowisko dot. podwyżek wynagrodzeń.

OMPT NSZZ „Solidarność” oczekuje wzrostu wynagrodzeń zasadniczych w wysokości minimum 200 zł, dla minimum 80% pracowników służb technicznych (serwisanci i dyspozytorzy) oraz dalszego wzrostu wynagrodzeń w kolejnych latach.

Stanowisko związku wychodzi naprzeciw deklaracjom Zarządu Spółki składanym na spotkaniu 28 lipca br., kiedy w zależności od wyników finansowych, planował objęcie podwyżkami 80% pracowników teletechnicznych, w wysokości średnio ok. 200 zł.

Rozmowy będą kontynuowane, a kolejne spotkanie odbędzie się 24 listopada br.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami