Stop łamaniu praw pracowniczych!

Domagamy się dialogu! Stop pozorowanemu dialogowi! Pod takimi hasłami odbyła się w poniedziałek (11.10) pikieta pod oławskim zakładem Essity Operations sp.z.o.o .

Wzięło w niej udział około stu przedstawicieli Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” oraz członków Sekretariatu Przemysłu Chemicznego. Przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso wraz z kilkoma działaczami przeszli przez barierki, którymi zarząd firmy odgrodził zakład i wręczyło petycje pracownikowi biura przepustek. – Chcemy normalnego dialogu, aby te sprawy rozwiązywać i pomagać ludziom – mówił Kazimierz Kimso, przypominając zebranym, że przewodniczący zakładowej Solidarności Andrzej Kozłowski jako społeczny inspektor pracy wielokrotnie zwracał uwagę na zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy.

Wzywamy Zarząd Essity Operations Poland Sp. z o.o. do:

– przystąpienia do dialogu z Komisją Zakładową NSZZ Solidarność w duchu partnerstwa i
poszanowania wszystkich praw przysługujących związkom zawodowym,
– wykonania wszelkich poleceń wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
– zaniechania akcji dezinformacyjnej dotyczącej działań Komisji Zakładowej i jej
Przewodniczącego
– zapewnienie wszelkich środków technicznych umożliwiających kontaktowanie się
Przewodniczącego ze wszystkimi pracownikami zakładu napisali m.in. przedstawiciele dolnośląskiej Solidarności. Działacze zapowiadają, że dołożą wszelkich starań, aby maksymalnie nagłośnić informacja o sytuacji w zakładzie w Oławie.

ESSITY protest 11102021 1 ESSITY protest 11102021 2

 

 

 

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami