XVI Międzyzakładowe Zebranie Delegatów

W dniu 30 września 2021 r. w Jarnołtówku spotkali się delegaci Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” (OMPT). XVI Międzyzakładowe Zebranie Delegatów otworzył przewodniczący OMPT Jerzy Iwaszkiewicz. Zebranie prowadziła Joanna Kozak wraz Romanem Frochem i Waldemarem Żaczkiem.

1 2 3 4
5 6 7

Zebrani zapoznali się z informacją z działalności Związku w latach 2018 do 2021, który swoim zasięgiem działania obejmuje obecnie 17 spółek: 3 z Grupy OPL, 15 współpracujących z Orange jako partnerzy techniczni oraz w agencjach pracy tymczasowej i MDPS w Przemyślu.

8 9

Gośćmi Międzyzakładowego Zebrania Delegatów byli p. Jacek Kowalski – członek Zarządu Orange Polska ds. Human Capital i p. Elżbieta Waliś – doradca ds. kontaktów z organizacjami związkowymi.

Zebrani mieli możliwość uzyskać informację od członka Zarządu Spółki nt. strategii Spółki i planów na przyszłość. Na powtarzające się co jakiś czas pytanie dot. wydzieleń pracowników, które padło również na zebraniu, udzielona została odpowiedź negatywna - nie są prowadzone obecnie oraz na najbliższy rok żadne działania w tej sprawie. Proces odchodzenia od łączy miedzianych, wbrew wcześniejszym planom, będzie rozłożony na dłuższy okres. Liczyć należy się z dalszym zwiększaniem dygitalizacji sprzedaży, co przekłada się na zatrudnienie, w tym trwające już od jakiegoś czasu zmniejszanie ilości salonów sprzedaży. Zmiany w systemie pracy wynikające z pandemii poprzez wprowadzenie pracy zdalnej będą kontynuowane w formie pracy hybrydowej. Pracodawca nie planuje obecnie wyprzedzać uregulowań prawnych, przygotowanych przez organy państwowe, własnymi regulaminami, które były przedmiotem uzgodnień ze związkami zawodowymi. Również zachowawcze jest stanowisko ws. regulacji płacowych i podwyżek wynagrodzeń, które zdaniem pracodawcy nie powinny stanowić elementu łagodzącego skutki inflacji lecz być kierowane do węższej grupy pracowników. Negatywnie ocenione zostały praktyki podważania przez przełożonych anonimowości osób wypowiadających się na Pulsometrze. Zgłoszenia w tej sprawie powinny być kierowane przez pracowników do Komisji Etyki.

Pracodawca jest zdeterminowany do kontynuowania rozmów ws. dodatków za dyżury domowe i ryczałty za usuwanie awarii, które powinny się zakończyć kompromisowym rozwiązaniem.

Członek Zarządu p. Jacek Kowalski zadeklarował również przeprowadzenie analizy czasu pracy pracowników Terenowych Interwencji Technicznych, gdzie delegaci zgłosili duże obciążenie pracą ze względu na malejące zatrudnienie i dużą ilość awarii.

W listopadzie br. powinny rozpocząć się rozmowy ws. Umowy Społecznej na kolejny okres. Podczas rozmów przedstawione zostaną propozycje konkretnych zapisów.

10 11

Gościem zebrania był Kazimierz Kimso - przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, który wręczył przewodniczącemu OMPT Jerzemu Iwaszkiewiczowi okolicznościowy medal 40-lecia powstania Solidarności i strajków we Wrocławiu w roku 1980.

Na zakończenie spotkania przewodniczący OMPT wręczył medal „Za zasługi dla SKPT NSZZ „Solidarność” obecnym na zebraniu działaczom, którzy odeszli już z pracy w Orange. Medale otrzymali:

12 13 14
15 16  

Anna Kościuk, Stanisław Rolka, Lucyna Limańska, Marek Remisiewicz, Jadwiga Warchoł.

17 18

Odznaczenie wręczone zostało Elżbiecie Waliś w uznaniu współpracy z NSZZ „Solidarność” w sprawach pracowniczych.

19

Kapituła medalu przyznała również odznaczenie nieobecnym na MZD: Bożennie Chmieleckiej, Wiesławowi Golisowi, Romualdzie Gosławskiej, Stefanowi Kopciowi, Annie Kropidłowskiej.

Delegaci zobowiązali Prezydium OMPT do dalszych działań wobec pracodawcy zmierzających do urealnienia i spójności priorytetów sprzedażowych w salonach sprzedaży OPL. Przyjęto również stanowisko ws. konieczności uregulowania wysokości dodatków za dyżury domowe i ryczałty za usuwanie awarii - zgodnego z interesem pracowników. Drugie przyjęte stanowisko dotyczyło sytuacji w Kopalni Turów.

Stanowisko XVI MZD OMPT NSZZ „Solidarność” ws. Kopalni Turów

XVI MZD OMPT NSZZ „Solidarność” wyraża swoje oburzenie decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie nałożenia kary za niewstrzymanie wydobycia węgla w kopalni Turów. MZD popiera działania Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” podejmowane w tej sprawie.

Galeria zdjęć z MZD

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami