Rozmowy o podwyżkach i regulaminie wynagradzania w Euvic Services

Dzisiaj odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych z prezesem Euvic Services sp. z o.o.

Główny punkt spotkania dotyczył propozycji pracodawcy z sierpnia bm. polegający na włączenia do regulaminu wynagradzania zapisów o użytkowanych przez pracowników pakietach medycznych i sportowych. Aktualnie jest to uregulowane osobnym dokumentem. Część pokrywa pracodawca a część pracownik. Zmiana pozwoli pracodawcy obniżyć koszty pakietów (które rosną) poprzez ich odliczenie od składek na ubezpieczenie społeczne. W dalszym ciągu zostają utrzymane dotychczasowe dopłaty pracodawcy. Strona związkowa oczekuje rozważenia możliwości ich cyklicznej „waloryzacji”, aby były mniejszym obciążeniem dla pracowników.

Spotkanie było okazją do poruszenia kwestii podwyżek i przejmowania pracowników. Związkowcom zależy, aby podwyżki dotyczyły wszystkich pracowników Euvic Services. Szczególnie że w dalszym ciągu są pracownicy ze stawką godzinową 17 zł. Część pracowników sygnalizuje, że kolejny rok nie otrzymali podwyżek. Tymczasem pracodawca wskazuje, że w roku bieżącym część pracowników została objęta podwyżkami. Sytuacja jest dynamiczna, od 1 sierpnia bm. firma przejęła pracowników z Work Services SA i TP Teltech sp.  z o.o. a od września br. planowane jest przejęcie pracowników In Temporis sp. z o.o. 

Rozmowy w Euvic Services odbyły się w dobrej atmosferze i będą kontynuowane. Aktualnie oczekujemy na otrzymanie danych w poruszanych tematach, które wymagają analizy i pozwolą lepiej rozeznać sytuację. Liczymy na wspólne wypracowanie jak najlepszych rozwiązań w istotnych dla pracowników i pracodawcy sprawach.

W imieniu NSZZ „Solidarność” w spotkaniu uczestniczyli: Łukasz Mickiewicz i Robert Bąk.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami