Spotkanie ws. salonów sprzedaży Orange Polska

W dniu 24 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli organizacji związkowych i pracodawcy Orange Polska SA ws. zgłaszanych przez pracowników problemów w salonach sprzedaży.

Interesowały nas m.in. zasady określania celów sprzedaży, naciski menadżerów, aby pracownicy koncentrowali swoje działania na konkretnych usługach czy akcesoriach, dalszych zmianach organizacyjnych i sprzedażowych.

NSZZ „Solidarność" od dłuższego czasu zgłaszał pracodawcy narastające problemy w salonach sprzedaży, konieczności wyjścia naprzeciw oczekiwaniom pracowniczym z powodu trwającej pandemii oraz potrzebę zorganizowania spotkania celem ich omówienia i wyjaśnienia narosłych wątpliwości.

Bazą dyskusji była przygotowana prezentacja o sytuacji w salonach i działaniach pracodawcy. Analizie poddane zostały salony w galeriach handlowych oraz umiejscowione w sklepach przy ulicy. Omówiono wprowadzane rozwiązania motywacyjne, ich skuteczność czy korygowane plany sprzedażowe dla pracowników, zakres realizacji celów oraz zmiany modelu celowania w latach 2019 - 2021. Ograniczenia covidowe miały oczywisty wpływ na mniejszą liczbę klientów i gorsze wyniki (szczególnie gdy zamknięte były salony). Warto przypomnieć, że NSZZ „Solidarność" kilkakrotnie zgłaszała zbyt wysokie cele w roku 2020 i 2021 co miało wpływ na obniżone „progi", a tym samym dawało szanse na otrzymanie premii przez pracowników.

Szczególne zainteresowanie strony związkowej dotyczyło realizowanych planów sprzedażowych. Nasze wątpliwości dotyczyły zasad ich rozdzielania dla pracowników salonów i ich spójności z celami menadżerów. Szczególnie ten wątek był zgłaszany przez pracowników. Wymaga to jednak bardziej szczegółowego rozeznania. Zapoznano się z planami dalszych zmian w salonach a szczególnie ze zmianami modelu celowania, co ma następować ewolucyjnie. Wobec deklaracji strony pracodawcy o możliwości wyjaśniania spraw indywidualnych w poszczególnych salonach, jest szansa na szybsze ich wyjaśnianie, niż miało to wcześniej miejsce.

Przy tej okazji dziękujemy wszystkim członkom związku, którzy zgłaszali swoje wątpliwości i były one przedmiotem naszych zapytań w trakcie dyskusji. Z ramienia NSZZ „Solidarność" w spotkaniu z przedstawicielami pracodawcy uczestniczyli: Łukasz Mickiewicz, Roman Froch i Robert Bąk.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami