Rozmowy o wynagrodzeniach w Euvic Services

Z inicjatywy OMPT NSZZ „Solidarność” 26 lipca br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Euvic Services sp. z o.o.

Na spotkaniu poruszono problemy związane z przeniesieniem na podstawie Art. 23(1) KP pracowników Work Service SA, In Temporis Polska sp. z o.o. oraz części pracowników TP Teltech sp. z o.o. do nowego pracodawcy. Strona związkowa zaproponowała zgodnie z Art. 26(1) Ustawy o Związkach Zawodowych podpisanie porozumienia, które będzie gwarantowało prawa i uprawnienia przenoszonych pracowników. Przedstawiliśmy oczekiwania dotyczące warunków pracy – w tym wzrost wynagrodzeń dla przenoszonych pracowników z Work Service i Intemporis. Pracownicy przenoszeni z TP Teltech byli objęci wzrostem wynagrodzeń u poprzedniego pracodawcy. Rozmowy przebiegały w dobrej atmosferze i mamy nadzieję, że będą kontynuowane w interesie wszystkich zatrudnionych pracowników w Euvic Services.

NSZZ „Solidarność” reprezentowali: Łukasz Mickiewicz, Hubert Orłowski i mecenas Zbigniew Jackiewicz.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami