Logo

XXXII WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”

Od mszy św. rozpoczęły się obrady XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”. Odprawił ją duszpasterz dolnośląskiej “Solidarności” ks. Krzysztof Hajdun. Msza i obrady odbyły się w plenerach hotelu Wodnik we Wrocławiu.

Wśród gości WZD znaleźli się Tadeusz Majchrowicz – wiceprzewodniczący KK, Franciszek Kopeć – przewodniczący Regionu Jelenia Góra, Wanda Zwinogrodzka – podsekretarz stanu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, Janusz Wrzal – wicekurator dolnośląski, Marek Woron – kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Marian Fornalski – członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Marek Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Mirosław Spychalski – dyrektor TVP Wrocław, Krzysztof Balawejder – prezes MPK, Zbigniew Mlądzki – dyrektor Pogotowia Ratunkowego, Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, zasłużeni działacze Związku na czele z Tadeuszem Świerczewskim, Krzysztofem Turkowskim i Markiem Muszyńskim.

© Krajowa Sekcja Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność” | Projekt i wykonanie: Microworks