Informacja z Komisji Międzyzakładowej

W dniach 21 i 22 czerwca br. odbyły się w Warszawie spotkania władz Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Telekomunikacji NSZZ „Solidarność" – Prezydium i Komisji Międzyzakładowej.

Przewodniczący przedstawił informację ze spotkań Europejskiej Rady Zakładowej Orange. Zwrócił uwagę na zagrożenie związane z tworzeniem nowych spółek na szczeblu międzynarodowym oraz wpływ na zmniejszenie zatrudnienia, szczególnie w przypadku wdrożenia projektu Scale UP 2019 – 2023 i związanymi z tym oszczędnościami.

Oczkujemy więcej informacji na temat projektów dot. pracowników i zatrudnienia po prezentacji nowej strategii, która zostanie przedstawiona przez Orange Polska 28 czerwca.

Omówiono sytuację związaną z przekazywaniem zdań i pracowników do nowych pracodawców w ramach spółek współpracujących z Orange (OPL).

Zapoznano się z projektem zmian ustawowych dot. pracy zdalnej. Negatywnie oceniono szczególnie przesunięcie na pracowników  odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy i warunków bhp oraz trybu uzgadniania warunków pracy zdalnej ze związkami zawodowymi. Projekt przewiduje jedynie konsultacje.

KM 22062021 3 KM 22062021 2

Zapoznano się z uwagami do trwającego obecnie procesu podwyżkowego, który jest przedmiotem monitorowania przez związek.

OMPT wystąpiła z kolejną inicjatywą kontynuacji rozmów ws. ryczałtów za usuwanie awarii i zwiększenia dodatków za dyżury domowe. Negatywnie oceniono tzw. informację Dyr.  M. Borowej w tej sprawie wysłanej do pracowników, która wypaczyła stanowisko związków zawodowych i przebieg negocjacji. W tej sprawie wysłano do pracodawcy wspólne krytyczne stanowisko pięciu organizacji związkowych – stron PUZP oraz komunikat do członków NSZZ „Solidarność", których dotyczy sprawa.

Podjęto inicjatywę podjęcia rozmów z NexoTech w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2021.

Kontynuowane są rozmowy płacowe w TP TelTech. Z niepokojem przyjęto sygnały dot. sytuacji w Spółce, gdzie planowane jest przekazanie pracowników ze spółek współpracujących do nowych pracodawców, w tym części pracowników TP TelTech.

Zaproponowano wystąpienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Euvic Services.

Ustalono termin zebrania delegatów OMPT, które odbędzie się w dniach 29 września - 2 października 2021 r. w Jarnołtówku.

Zapoznano zebranych z postanowieniem sądu pracy potwierdzającym liczebność członków OMPT NSZZ „Solidarność", który jest największą organizacją związkową w Orange Polska.

Postanowiono wesprzeć finansowo publikację przez Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu monografii historii sztandarów pocztowych i związkowych.

Wcześniej OMPT dofinansowała wydanie publikacji Interrex poświęconej prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu i działalności niepodległościowej.

Przewodniczący poinformował, że oferta zakupu przez pracowników Grupy Orange udziałów w Spółce ma  być przygotowana do końca br. Z inicjatywą objęcia ofertą pracowników OPL wystąpiła OMPT NSZZ „Solidarność".

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami