Solidarność - akcjonariat pracowniczy, Sprzedaż, ryczałty, Program Emerytalny, Nexotech...

W dniach 18 i 19 marca br. odbyły się w trybie telekonferencyjnym spotkania Prezydium i Komisji Międzyzakładowej OMPT NSZZ „Solidarność”.

Zapoznano się z informacją nt. telespotkań UNI ICTS Alianze, w tym pracy zdalnej. Wnioski wypracowane przez powołany do tego zespół na szczeblu UNI zostały przekazane Orange Francja, celem wypracowania porozumienia. Zostały one jednak odrzucone przez Orange (ze względu na koszty) i zaproponowano w zamian program Pracuj Inaczej. Nasi przedstawiciele będą brać w nim udział, celem ustalenia korzystnych dla pracowników rozwiązań. Europejskie związki zawodowe w Grupie Orange oczekują uwzględniania programu wypracowanego przez UNI (międzynarodowa organizacja związkowa branży teleinformatycznej).

Podjęta została przez OMPT NSZZ „Solidarność” inicjatywa objęcia pracowników Orange Polska akcjonariatem pracowniczym w ramach programu OPR 2021. 31 marca 2021 r. Komitet Sterujący Grupy Orange podejmie decyzję o rozpoczęciu ORP w spółkach Orange – państw wyrażających swój  akces w tym programie  oraz o rozpoczęciu procesu konsultacji z partnerami społecznymi. Wystąpiliśmy 21 marca br. do Prezesa Zarządu OPL o pilne włączenie się do programu ORP 2021 przez Grupę Orange Polska S.A.

Przedstawiono podejmowane działania dotyczące Sprzedaży, m.in. weryfikacji celów sprzedażowych ze względu na sytuację związaną z pandemią. Związek oczekuję ze strony pracodawcy zorganizowania spotkania w tej sprawie.

Realizacja celów sprzedażowych w BiM sp. z o.o. była przedmiotem osobnego wystąpienia i obszernych wyjaśnień ze strony pracodawcy.

Trwa proces konsultacji propozycji pracodawcy OPL dot. wysokości dodatku za dyżury domowe oraz zastąpienia ryczałtu za awarie godzinami nadliczbowymi. W tej sprawi nasz związek występuje już od dwóch lat, oczekując zwiększenia kwot na ten cel przeznaczonych. Stanowisko pracodawcy niestety odbiega od oczekiwań pracowników i NSZZ „Solidarność”. Przygotowywane jest w tej sprawie ponowne wystąpienie pięciu organizacji związkowych – stron PUZP.

Omówiono zmiany w Regulaminie socjalnym Orange Polska (OPL). Organizacje związkowe - strony PUZP - zgłosimy pracodawcy wspólne stanowisko ws. składu Komisji Socjalnej, które zapewnia wpływ na podejmowane decyzje dot. wydatkowania środków z Funduszu Socjalnego. Do pracy w Komisji Socjalnej Komisja Międzyzakładowa desygnowała Grzegorza Samborskiego (obok wcześniej wybranych: Joanny Kozak, Łukasz Mickiewicza, Czesława Pastusiaka).

Strony PUZP podtrzymały wspólne stanowisko ws. utrzymania dotychczasowego zapisu w Regulaminie pracy OPL, dot. terminu wypłaty wynagrodzeń zasadniczych. Proponowane zmiany przesuwały ten termin, sztywno, na ostatni dzień miesiąca.

Zapoznano się z wynikami wyborów pięciu kandydatów do Rady Nadzorczej Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska. W skład Rady weszli przedstawiciele OMPT NSZZ „Solidarność” – Joanna Kozak i Łukasz Mickiewicz. Podziękowali za zaufanie jakim obdarzyli ich biorący udział w głosowaniu członkowie, powstałego z inicjatywy NSZZ „Solidarność”,  Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz udzielone im wsparcie i pomoc ze strony struktur związku.

Omówiono sytuację w NexoTech S.A. związaną ze sporem zbiorowym ws. wzrostu wynagrodzeń. Związek wystąpił do Spółki o informacje nt. dystrybucji środków na podwyżki od deklarowanej od grudnia 2020 r. oraz planów na rok 2021 r. Oczekujemy na odpowiedź na nasze wystąpienie w tej sprawie. Kolejne działania OMPT podejmie po zapoznaniu się z otrzymaną informacją.

Z inicjatywy OMPT trwa weryfikacja ilości członków związku organizacji związkowych działających w OPL.

Wyjaśniono sytuację związaną z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy w Orange Polska (przenoszenie sip na inne stanowiska i miejsca świadczenia pracy) – w związku z wystąpieniem w tej sprawie OZD OOZ NSZZ „Solidarność” w Poznaniu.

Informacje

Komisje Oddziałowe

Linki

Kontakt z nami